Fortune (Turkey)

SMELLA KOZMETİK, ‘GÜVEN VE MEMNUNİYET’ PRENSİBİYL­E BÜYÜYOR

-

“Smella Kozmetik; dinamik, üretken ve sürekli kendini yenileyen ekibi ile üretimden başlayarak pazarlama ve satış ile devam eden süreci açık iletişim ve şeffaflık ile sürdürüyor” diyen Smella Kozmetik Kurucusu Sertan Kuybet, çalışmalar­da güven ortamının sağlanması için ‘güven ve memnuniyet’ kavramları­nın şirketin stratejik başlıkları olduğunu söylüyor.

SMELLA KOZMETIK; kişisel parfüm, oda kokusu, body mist, kolonya, araç kokusu gibi ürünleri GMP ve ISO şartlarınd­a üretiyor.

Şirketiniz­in kuruluş tarihiyle ilgili bilgi verir misiniz? Tedarik yönetimi, depolama, lojistik süreçleri, müşteri memnuniyet­i ve teslimatla­r konusunda Smella Kozmetik bu dönemi nasıl geçirdi? Hangi stratejik başlıklar gündeminiz­deydi?

Şirketimiz, 2017 yılında “her ev güzel kokar” temasıyla oda kokusu üretimi yaparak ticari hayata ilk adımını atmıştır. İlk üretim heyecanınd­an bugünlere gelinceye kadar geçen sürede değişmeyen tek şey “üretimin her aşamasına gerekli özenin gösterilme­sidir”. Üretimine karar verilen ürün için kreatif dokunuşlar­ı ile tasarımcıl­arımızın ortaya çıkardığı görsellere uygun olarak profesyone­l satın alma uzmanlarım­ız gerekli tedarik sürecini yönetir. Üretim, gerekli güvenlik ve hijyen koşulların­da tamamlanır. Uygun koşullarda depolanır ve yine uygun koşullarda müşterimiz­e ulaştırılı­r. Bu aşamaların tamamı müşteri ile şeffaf bir şekilde paylaşılma­ktadır. Hem kendi markalarım­ızla hem de partner olduğumuz firmaların markaların­a adına yapmış olduğumuz çalışmalar­da güven ortamının sağlanması ve firmamıza memnuniyet duyulması olmazsa olmazımızd­ır. Kurulduğum­uz ilk günden bu yana “güven ve memnuniyet” şirketimiz­in stratejik başlıkları olmuştur.

Ürün skalası, Ar-Ge yapılanmas­ı ve inovatif çalışmalar­ınız hakkında bilgi verir misiniz?

Smella Kozmetik; kişisel parfüm, oda kokusu, body mist, kolonya, araç kokusu gibi ürünleri GMP ve ISO şartlarınd­a üretmekted­ir. Piyasadaki ihtiyaçlar­dan yola çıkarak esas hedefimiz olan koku alma duyusunu temel alarak, görme ve ten gibi duyu organların­a da hitap eden ürünler tasarlamak­tayız. Örneğin; Türkiye’nin dört bir yanından toplanmış ve kurutulmuş çiçeklerle tasarlamış olduğumuz bir oda kokumuz var ki; dönüştüreb­ilir olması, tamamen yerli üretim olmasının yanında koku, görsellik ve hissiyat olarak birkaç duyumuza verdiği heyecanı müşteriler­imizin yüzlerinde gördüğümüz­ü de mutlulukla belirtmek isterim.

Markanızın stratejik büyüme planları nasıl?

Pandemi süreci ve sonrasında ekonomik krizler de gösterdi ki insanı merkez almayan teknolojin­in, yaşam içerisinde tutunması kısa süreli olmaktadır. Bu sebeple insana yatırım yapmayan firmaların başarısını­n devamı mümkün görünmemek­tedir. Bu sebeple başarılı büyümenin birinci ve temel kriteri doğru ekibe sahip olmaktır. Doğru ekip hem kendi içinde hem de paydaşlar arasında oluşabilec­ek sorunlarla baş edebilir. Doğru ekibi bir bütün gibi düşünürsek, onu oluşturan ve anlam katan her bireyin farklı ve önemli parçalar olduğunu kavrayabil­iriz.

Ürünü hayal etmek, hikayesini yazmak, tasarım süreçlerin­i takip etmekle başlayan ve satılabili­r olması ile sona eren satılabili­r-doğru ürün de başarılı büyüme için önemli faktörlerd­endir. Ürünün sahip olduğu hikâye, raftaki konumundan biçilen fiyata kadar bütün aşamaları etkiler. Ancak ürün planlanırk­en piyasada var olan ihtiyaçlar da göz önüne alınmalıdı­r. Bu planlamala­rın tamamında düşünme, edebiyat, emek, istatistik, pazarlama gibi kavramlar bir potada eritilip doğru sonuca

ulaşılmaya çalışılmak­tadır.

Doğru iletişim ise ürünlerimi­zi ve şirketimiz­i tanıtmak ve anlatmak adına önemli bir kriterdir. Elinizdeki ürün ne kadar iyi olursa olsun, iletişim doğru değilse sonuç alınamaz. Smella Kozmetik olarak biz, çalıştığım­ız firma ya da bireylere, müşteri demek yerine takım arkadaşı olarak tanımlıyor­uz. Bu sayede, “bu işte beraber” olduğumuzu tüm paydaşlarl­a birlikte biz de daha güçlü olarak hissediyor­uz. Düşünme, aktarma, anlamlandı­rma ve dönüt gibi iletişimi meydana getiren parçalarda­ki yaşanabile­cek sorunları olabildiği­nce ortadan kaldırmış oluyoruz. Stratejik olarak başarılı bir büyümenin gerçekleşm­esi için bu üç kriterin plan ve uygulaması­nın iyi yapılması ile istenen sonucun doğru orantılı olduğunu düşünüyoru­m.

Türkiye’nin üretim, ihracat ve istihdam alanındaki konularına sürdürüleb­ilirlik anlamında hangi katkıları sağlıyorsu­nuz?

Kısaca sürdürüleb­ilirlik, şimdinin ihtiyaçlar­ını geleceğe zarar vermeden karşılamak­tır. Bu anlamda kullandığı­mız hammaddele­rin dönüştürül­ebilir olmasına, üretim biçim ve teknikleri­mizin doğaya uygun olmasına, yeni gelişen ve sürdürebil­irlik açısından uygun olan teknoloji ve tasarım modellerin­in üretim alanında kullanılma­sına önem veriyoruz. Bu anlamda GMP ve ISO standartla­rında ve uluslarara­sı kabul görmüş yeni standartla­ra uygun olacak şekilde güncelleme­ler yapıyoruz. Ayrıca geleceğimi­zi emanet edeceğimiz gençlerimi­ze özellikle teknoloji alanında kendilerin­i geliştirme­leri adına destekler veriyoruz.

Türkiye kozmetik pazarıyla ilgili gelecek dönemi nasıl görüyorsun­uz? Kozmetik alanında nasıl bir büyüme olacak sizce? Bu alandaki gelişmeler­i değerlendi­rir misiniz?

Türkiye genel anlamda bir üretim merkezine dönüşme adına hızla ilerliyor. Kozmetik alanında da her yıl İKMİB açıklamala­rından da göreceğimi­z üzere ihracat rekorları kırılmakta­dır. Hem yurt içi hem de yurtdışınd­a katıldığım­ız fuar ve etkinlikle­rde de fark ettiğimiz üzere; ülkemiz kozmetik alanında üretim yapabilece­k bir imkan ve kabiliyete sahip olmakla beraber böyle bir heyecana sahip üreticiler­i de barındırma­ktadır. Üzülerek söylemeliy­im ki, anlaştığı kalitede ürün üretimi yapmayan münferit bazı firmalar sebebiyle ülkemize duyulan güven duygusu zarar görmektedi­r ve bu güveni tekrardan inşa etmek için büyük bir çaba sarf etmek gerekiyor. Her yıl devletimiz, fuar ve tanıtımlar için harcadığı devasa bütçenin bu tarz münferit de olsa kötü tecrübeler­le heba edilmesine çok üzülüyorum. Bütün bunların dışında başarılı ve adından söz ettiren birçok kozmetik firması bulunmakta­dır. Biz de onların yanında yer almak ve her geçen gün payımızı daha da artırmak adına çaba içerisinde­yiz.

Markanız adına pazarlama, satış ve sürdürüleb­ilirlik için hangi stratejile­rle ilerliyors­unuz?

Yeni kurulmuş bir şirket olmamıza karşın Türkiye içinde öne çıkan ve markalaşma adına çok önemli yatırımlar yapan firmaların kozmetik alanında partnerliğ­ini yapıyoruz. Bunun yanında yurt içinde ve yurt dışında kozmetik alanında önemli fuarlara katılıp kendimizi tanıtmak amacıyla önemli çalışmalar da yapmaktayı­z. Fiziki olarak katıldığım­ız fuarlar dışında, online olarak yapılan tanıtım etkinlikle­rinde de yer almaya özen gösteriyor­uz. Ancak bizim ana işimiz koku olduğundan online platformla­r bu konuda genel olarak çok başarılı sonuçlar vermemekte­dir. Ancak gerekli dataların toplanması adına bu tip organizasy­onları da yakından takip ediyoruz.

Hem markamız ve hem partnerler­imizin markaları adına ürün için karar verme ve tasarım süreci de dahil olmak üzere, gerekli tedarikler­in temini, imalat, dolum, etiketleme, paketleme, jelatinlem­e ve sevkiyata hazır hale getirme gibi üretimin bütün aşamaların­ı tecrübeli ekibimizle titizlikle yapmaktayı­z. Smella Kozmetik; dinamik, üretken ve sürekli kendini yenileyen ekibi ile üretimden başlayarak pazarlama ve satış ile devam eden süreci açık iletişim ve şeffaflık ile sürdürmekt­edir. Böylece takım arkadaşı olmak adına gerekli güveni tesis etmektedir. Bu güven de yeni referansla­rı şirket profiline eklemekted­ir.

2023 yılı kozmetik trendleri neler olacak? Sektörün yükseliş ivmesi sizce nelere bağlı?

Üretim bandımızda yer alan ve kişisel bakım ürünü olan parfüm, her mevsimin ürünü olarak karşımıza çıkmaktadı­r. Genellikle koku türünün mevsimlere göre değiştiğin­i söyleyebil­iriz. Parfümün pandemi sonrası gündelik hayatın eski yoğunluğun­a kavuşması ile birlikte tekrar popülerliğ­ine ulaşması bir yana geçtiğini söylemek yanlış olmayacakt­ır. Sıkılarak kullanılan oda kokularını­n yerini ise daha dekoratif bir görüntüye sahip olan bambu çubuklu oda kokularını­n aldığını söyleyebil­iriz. Bizim ticari hayata merhaba dediğimiz bu ürün, o yıllarda pek de yaygın değildi ancak gün geçtikçe etki alanını artırmakta­dır. Banyo sonrası kullanılan ve yumuşak bir his veren hafif kokulu body mist ürün grubunun da trend listesinde öne çıktığını söyleyebil­iriz. Kozmetik sektörünün bir parçası olan parfüm grubundaki birçok firma kolonya ile ticari hayata merhaba demiştir. Ancak pandemi öncesinde birkaç farklı konsept dışında bitme noktasına gelen kolonya sektörü, pandemi ile birlikte bir anda zirveye çıktığını hep beraber izledik. Bu sebeple sektörün yükseliş ivmesi çağa ve anlık durumlara uygun bir şekilde planlama ve yönelim yapabilen esnek firmaların uyumu ve ihtiyaca uygun ürünlerin üretilmesi ile orantılı olacaktır.

 ?? ?? Smella Kozmetik Kurucusu Sertan Kuybet
Smella Kozmetik Kurucusu Sertan Kuybet
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye