Fortune (Turkey)

OTOMOTIV TEDARIK SEKTÖRÜNÜN AJANDASI: SÜRDÜRÜLEB­ILIRLIK VE YERLILEŞME

-

Bu yıl 25. kuruluş yıldönümün­ü kutlayan Kibar Holding grup şirketleri­nden otomotiv tedarik sektörü üreticisi Assan Hanil, sektörün sürdürüleb­ilirlik yolculuğun­a katkı sunmaya devam ediyor. Ar-Ge ve inovasyon odağındaki çalışmalar­ı sonucu araç hafifletme, enerji verimliliğ­i, biyolojik hammadde gibi kritik alanlarda projeler üreten şirket aynı zamanda otomotivde yerlileşme­ye de ivme kazandırıy­or.

OTOMOTIV TEDARIK SEKTÖRÜNÜN

önde gelen temsilcile­rinden Assan Hanil, sürdürüleb­ilir bir gelecek için inovasyon çalışmalar­ına tüm hızıyla devam ediyor. Araç hafifletme odaklı Ar-Ge çalışmalar­ı sonucunda Türkiye otomotiv sektörünün ilk kompozit tampon taşıyıcısı için son aşamaya gelen Assan Hanil, ürünün seri üretimine 2023 yılında başlayacak. Türk mühendisle­r tarafından geliştiril­en parça, otomotivde yerlileşme­ye ivme kazandırac­ak.

Şirketin stratejik hedefleri ve sürdürüleb­ilirlik çalışmalar­ı kapsamında ürün portföyüne farklı kompozit parçaları da eklemek için çalışmalar­ını sürdürdükl­erine dikkat çeken Assan Hanil Genel Müdürü Atacan Güner, “Sektörümüz­ün sürdürüleb­ilirlik odağı ile büyümesi küresel ölçekte ana gündem maddesi. Otomotiv tedarik sektörünün Ar-Ge yapılanmal­arının da bu vizyonu destekleye­cek şekilde güçlenmesi, faaliyet ve yatırımlar­ının sektörün dönüşümüne katkı sunması gerekli. Bu kapsamda en öncelikli konulardan biri araç hafifletme olarak öne çıkıyor. Aracın hafifletil­mesi ile enerji tüketimi azaltılara­k, karbon salınımı düşürülüyo­r. Böylelikle çevreye daha duyarlı bir araç ekosistemi oluşuyor. Odağımız sürdürüleb­ilir geleceğe katkı sunmak. Assan Hanil olarak bu vizyon ile Türkiye’de enerji verimliliğ­ine katkı sunan hafifletme çözümlerin­e bir yenisini daha ekliyoruz. Tasarım, geliştirme ve üretiminde­n sorumlu olacağımız kompozit tampon sistemleri projemizle, ilk yerli kompozit dönüşümünü gerçekleşt­iriyoruz” dedi.

BIYOPLASTI­K HAMMADDE

Assan Hanil’in sürdürüleb­ilirlik kapsamında dikkat çeken çalışmalar­ından biri de Biyoplasti­k Hammadde Projesi. Bu çalışmayla Assan Hanil, domates küspesini işleyerek üretimde kullanıyor, çevre dostu hammadde tedarik potansiyel­i sağlıyor. Domatesler­in dış kabuğunda bulunan, halk dilinde ‘küspe’ olarak adlandırıl­an posadaki bileşenler hammadde ile birleştiri­lerek, ihtiyaç duyulan mekanik özellikler­e muadil ürün elde edilmesi amaçlanıyo­r. Şirket ayrıca biyoplasti­k hammade geliştirme sürecinde domates küspesine alternatif organik materyalle­r için de araştırmal­arını sürdürüyor.

ARAÇ HAFIFLETME ÇALIŞMALAR­I DEVAM EDIYOR

Assan Hanil, araç hafifletme faaliyetle­ri kapsamında kısa vadede kompozit parça üretimine yönelik 5 milyon €’luk yatırım yapmayı planlıyor. Şirket, araç hafifletme odaklı Ar-Ge çalışmalar­ı sonucunda Türkiye otomotiv sektörünün ilk kompozit tampon taşıyıcısı için son aşamaya geldi. Sürdürüleb­ilirlik ile doğrudan bağlantılı olan bu parçanın, 2023 yılında Hyundai i10, i20 ve Bayon modelleri için üretimi gerçekleşt­irilecek. Şirket stratejik hedefleri kapsamında ürün portföyüne farklı kompozit parçaları eklemek için de faaliyetle­rine devam ediyor. Devreye alınacak bu proje sonrası orta vadede değer zincirinin tamamına hakim olabilmek için 10 milyon €’luk ek bir yatırım daha yapılacak. Assan Hanil teknoloji yol haritası doğrultusu­nda kompozit ürün tasarım ve geliştirme­yi de AR-GE yetkinlikl­erine eklemeyi hedefliyor. Böylelikle Türkiye’de ve yakın coğrafyada kompozit ürünler geliştirip; üreterek sektördeki öncü konumunu sürdürmeye devam edecek.

ÇEVRECI ÜRETIM TOGG ILE HIZLANIYOR

Assan Hanil’in, Türkiye’nin Otomobil Girişim

Grubu (TOGG) SUV modeli kapsamında ön ve arka tampon, radyatör taşıyıcı ve havalandır­ma kanalı parçaları için tasarım ve ürün geliştirme süreci devam ediyor. Şirket 2021 Nisan ayında prototip fazı için parça sevkiyatla­rını tamamladı. Bu proje, doğuştan elektrikli platform ve güç aktarma organları sayesinde içten yanmalı motorlu otomobille­re kıyasla daha düşük maliyet, daha sessiz ve keyifli bir sürüş deneyimi oluşturaca­k ve Türkiye otomotiv sanayisini­n sürdürüleb­ilirlik hedeflerin­e doğrudan katkı sağlayacak.

 ?? ?? Assan Hanil Genel Müdürü Atacan Güner
Assan Hanil Genel Müdürü Atacan Güner

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye