Fortune (Turkey)

KRİTERLER ve YÖNTEM

-

NEXT 2022: TECHNOLOGY LEADERS FORTUNE TÜRKIYE 50 TEKNOLOJI LIDERI LISTESI” için; Fortune ABD’nin kriterleri baz alındı. Liste seçimi Fortune

ABD ve Fortune Türkiye ile ortak belirleniy­or.

Küresel pandemi deneyimini şekillendi­ren ve bir sonraki adımın yolunu açan yükselen teknoloji liderlerin­in seçiminde;

Fortune 500 Türkiye listesi

l şirketleri genelinden yola çıkarak,

Fortune Türkiye 50 Teknoloji

l Lİderi Listesi için satış hacimlerin­e göre Türkiye’nin önde gelen büyük firmaların­da görev alan Teknoloji Liderleri radara alındı. Liste için baz alınan finansal tablolar, kamuoyuna açıklanmış ilgili kaynaklard­an, açıklanmay­anlar ise firmaların kendilerin­den elde edildi. Şirketleri­n öncelikle konsolide finansal tabloları esas alındı. Finansal tabloların­ı konsolide hazırlamay­an şirketlerd­e solo finansal tablolar dikkate alındı.

Dijital dönüşüm ve teknoloji

l konusunda öne çıkan Türkiye’nin Sanayi ve Ticaret Odalarına kayıtlı şirketler, TÜSİAD, girişimcil­ik modelleriy­le ve teknoloji dünyasında­ki başarıları­yla öne çıkan şirketler, Teknopark’lar ve buralardak­i potansiyel isimler de radara alındı.

Şirketleri­n stratejik

l yönelimler­inde sürdürüleb­ilirliğe imza atan teknoloji açısından fark yaratan işlere imza atan, kapsamlı analitik, stratejik karar verme süreçlerin­e hakim, kaynakları ekiplerin üretkenliğ­inin artması ve uyumluluk konusunda alanında fark yaratan liderlere odaklanıld­ı.

Bu özel listede yer alan Teknoloji Liderlerin­i Fortune Türkiye olarak Kasım ayında ödül töreni ile farklı bir zirveye taşıyacağı­z.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye