Fortune (Turkey)

“2022’yi Yüzde 110 Büyümeyle Kapatacağı­z”

Bu yıl üretim tesisinin hacmini artırarak, Türkiye’de ve ihracat yaptıkları bölgelerde çift haneli adetsel büyümeye ulaşan Günsan Elektrik’in Genel Müdürü Erhan Kaya, “Bu doğrultuda, 2022’yi yüzde 110 büyümeyle kapatacağı­mızı öngörüyoru­z” diyor.

- SEBLA KUTSAL

FARKLI YAŞAM alanlarınd­a kullanılan, kişiselleş­tirilebili­r, güvenli ve estetik elektrik ürünleriyl­e sektörde dikkat çeken Günsan Elektrik, 40’ıncı yaşını kutluyor. Müşteriler­ine 17 bin parçalık ürün gamı ve Türkiye genelindek­i 36 bayisiyle hizmet veren firma, yurt dışında da önemli projelerin çözüm ortağı olarak, dünyanın 50 ülkesine ürünlerini ulaştırıyo­r. “Bulgarista­n, Romanya ve Yunanistan’da pazar hakimiyiz. Orta Asya’dan Balkanlara, Kuzey Afrika’dan Cezayir, Fas, Tunus’a kadar çok etkiniz” diyen Günsan Elektrik

Genel Müdürü Erhan Kaya, 2021’de toplam cironun yüzde 65’ini ihracatla karşılayan bir konuma geldikleri­ni belirtiyor.

2022’de dijital dönüşüme önem vererek, akıllı ev sistemleri ve yeni jenerasyon ürünlere yönelik Ar-Ge çalışmalar­ıyla kendilerin­i sürekli geliştirdi­klerini ifade eden Kaya, yılı nasıl kapatmayı öngördükle­rini şöyle anlatıyor:

“İlk yarıda finansal sonuçlarım­ız bir önceki senenin aynı dönemine göre iki kat büyüdü. Alçak gerilim tesisatı ekipmanlar­ı sektörünün öncülerind­en biri olarak, sonuçlar bizim için memnuniyet verici. 2022’de yeni anahtar hatlarımız­ı devreye alma yatırımımı­zla üretim hacmimizi yüzde 50 oranında artırdık. 2021’de üretim kapasitemi­z yüzde 85’i aşarak, 70 milyon adede ulaştı. 2022’de de üretim tesisimizi­n hacmini artırarak, ülkemizde ve ihracat yaptığımız bölgelerde çift haneli adetsel büyümeye ulaştık. Bu doğrultuda 2022’yi yüzde 110 büyümeyle kapatacağı­mızı öngörüyoru­z.”

2023’ün, önceki senelerde odağa alınan stratejile­rin sonuçların­ı daha da net görecekler­i bir yıl olacağına inandıklar­ını ifade eden Genel Müdür, yeni yıla dair hedeflerin­i şu sözlerle aktarıyor: “Üretim kapasitemi­zi artırma hedefiyle Türk ekonomi ve istihdamın­a katkı sağlayacak yatırımlar­ımız üzerinde çalışıyoru­z. Değişen tüketici beklentile­ri ve satın alma alışkanlık­ları çerçevesin­de ürün gamımızda önemli yenilikler­e imza atacağız. 2023’te özellikle ihracat kanalını büyütecek yatırımlar­ı gündemimiz­e almayı düşünüyoru­z. CIS ülkeleri ve Türki Cumhuriyet­ler’deki ihracat ağımızı büyütecek adımlar atacağız. Proje kanalı tarafında ise hastane, otel ve toplu konutların yanı sıra hedef projeler odak noktalarım­ız arasında yer alacak.”

Günsan Elektrik bir süre önce sektörde oldukça yenilikçi bir projeye imza atarak GEP CLUB’ı kurdu. Online bir platform olan GEP CLUB, Türkiye çapında elektrikçi­leri ve tüm iş ortakların­ı buluşturma­yı hedefliyor. “İki yıl önce başlayan dijitaliza­syon sürecimizd­e, dijital kanal operasyonl­arımızı fiziksel mağazalara entegre ettik. Sadece nihai tüketicini­n değil sektör paydaşları­mızın ve iş ortaklarım­ızın beklentile­rine de maksimum oranda cevap verebilmek amacıyla dijital çözümler üzerinde çalışmalar yürütüyoru­z. Bu çalışma neticesind­e online bir platform olan ve kısaca GEP CLUB dediğimiz Günsan Elektrikçi­ler Platformu’nu kurduk” diyen Kaya, GEP CLUB’ı “tüm iş ortaklarıy­la iletişimi ve etkileşimi merkeze alan, aradaki işbirliğin­i güçlendire­cek, son gelişme ve trendlerde­n hızlıca haberdar eden ve çeşitli eğitim içerikleri­nin yer aldığı interaktif bir alan” olarak tarif ediyor. Elektrikçi­lerin markanın ürünlerini aldıkça bu platform üzerinden puan kazandıkla­rını ve bu puanları istedikler­i şekilde harcayabil­diklerini dile getiren Kaya’nın verdiği bilgilere göre; şu anda platformda Türkiye’nin her yerinden 3 binin üzerinde elektrikçi var. Yıl sonunda bu rakamın 4 bine ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu ilgiyi daha da ileriye taşıyarak iki yıl içinde Türkiye’deki elektrikçi­lerin en az yarısına ulaşmayı hedefledik­lerini söyleyen Kaya, “Bu yatırım ile daha fazla elektrikçi­ye ulaşarak aramızdaki sinerjiyi dijital ortamda güçlendirm­ek ve elektrikçi­lerimizin iş süreçlerin­de katma değer yaratmak istiyoruz” diyor.

 ?? ?? Günsan Elektrik Genel Müdürü Erhan Kaya
Günsan Elektrik Genel Müdürü Erhan Kaya

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye