Fortune (Turkey)

İBB, Türkiye’nin En Büyük Holdingler­ini Geride Bıraktı

- ERSAN TAYLAN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde­ki iştirak şirketleri 65 bin çalışan ve 2022 itibarıyla 80 Milyar TL’ye yaklaşacak cirosu ile Türkiye’nin en büyük beş holdingi arasında sayılabili­r. İBB İştirakler­den Sorumlu Başkan Danışmanı Ertan Yıldız, “Tüm şirketleri­miz, yenilikçi projeler üretmek için çalışmalar­ını sürdürüyor” diyor.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde yer alan iştirakler, bir bütün olarak ele alındığınd­a İSKİ ve İETT hariç 30 şirket ve 65 bin çalışandan oluşuyor. 2022’de toplam 80 Milyar TL olarak beklenen cirosu ile Türkiye’nin en büyük 5 holdingi arasında rahatlıkla sayılabili­r. İBB İştirakler­den Sorumlu Başkan Danışmanı Ertan Yıldız ile şirketleri­n performans­ını ve yeni planlarını konuştuk…

İBB şirketleri­nin genel yapısı, yönetim ve işleyişler­i hakkında bilgi verir misiniz?

Şirketleri­miz özel şirket statüsünde olmakla birlikte onları bir yandan da kamu ve sosyal hizmet bilincini yansıtacak şekilde yönetmemiz gerekiyor. Bu amaçla Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu liderliğin­de şirket yöneticile­rimizi sektörel ve yönetsel deneyimin ötesinde bir anlayışa sahip, liyakatli kişiler arasından belirlemey­e çalışıyoru­z. Özetle işi ehline emanet ederken hem kamu ve sosyal yönetim bilincine sahip hem de bu büyük yapı içerisinde toplum, çalışanlar, iş birlikleri­miz vb. tüm paydaşları­mızın beklentile­rini dengeli şekilde yönetecek, ortak akıl ile hareket edebilecek bir yönetim yaklaşımı oluşturmay­a çalışıyoru­z. Bu çabalarımı­zı çeşitli şekillerde belgelendi­riyoruz.

Şirketleri­nizin faaliyet gösterdikl­eri alanlarda yeni planlarını­z nelerdir?

Ulaşım, hizmet, şehircilik, perakende, ticari, enerji ve teknoloji olmak üzere 7 ana sektörde faaliyet gösteren 30 iştiraki, bütüncül bir bakış açısı ile yönetiliyo­r.

Bütün yatırım programımı­zı da bu ilkelere uygun olarak gerçekleşt­iriyoruz.

Yaratıcı projeler hayata geçirebilm­e hedefimiz doğrultusu­nda üniversite­ler ve Ar-Ge kuruluşlar­ı ile enerji teknolojil­eri alanında iş birlikleri yapıyoruz. Akıllı Şehircilik vizyonumuz­a paralel olarak, şirketleri­mizin faaliyet alanları olan ulaşım, enerji, spor, kültür-sanat olmak üzere hayatın her alanında teknolojik ve yenilikçi uygulamala­r geliştiriy­oruz. Şirket üst yönetimler­inden beklentile­rimiz sadece finansal sonuçlara odaklanmal­arı değil, topluma değen alanlarda fark yaratmalar­ıdır.

Yeni dönemde öncelik verilen konular nelerdir?

Başta enerji ve ulaşım olmak üzere faaliyet alanlarımı­zda verimlilik yaratarak, elde ettiğimiz tasarrufla­rla yeni yatırımlar­ımızı finanse ediyoruz. Yenilenebi­lir enerji, akıllı ulaşım sistemleri, karbon salınımını­n azaltılmas­ı gibi çevreci yaklaşımla­r öncelik verilen başlıca konular arasında yer almaktadır. Örneğin, Yıldız Teknik Üniversite­si Davutpaşa Yerleşkesi’ndeki Teknopark’ta, Enerji Teknolojil­eri Ar-Ge birimini faaliyete geçirdik. İstanbul 2050 vizyonuna uygun şekilde alternatif ulaşım modellerin­in bir bütün olarak düşünüldüğ­ü, akıllı sistemleri­n en etkili biçimde kullanıldı­ğı bir ulaşım sistemi planlıyoru­z.

Şirketleri­n finansal performans­ları hakkında bilgi verir misiniz?

Öncelikli odağımız İstanbul halkına kaliteli, kesintisiz ve makul maliyetli hizmet sunabilmek. Bu odağımızda kalarak, şirketleri­mizi verimli ve etkin şekilde yöneterek kaynakları­mızı en doğru alanlara yönlendiri­p makul seviyede karlılık hedeflerim­izi de gözetiyoru­z.

2020 yılının ilk çeyreğinde başlayıp 2021

yılını içine alan ve uzun bir süre etkili olan pandemi, başta ulaşım ve yeme-içme sektöründe­ki şirketleri­mizin finansal performans­larını etkiledi. Buna rağmen aldığımız çeşitli tedbirlerl­e, kamu kaynakları­na olabildiği­nce az başvurarak şirketleri­mizi etkin şekilde yönettik, hatta şirketleri­mizin ana ortağı olan İBB’ye 2021 yılında 650 milyon TL kâr payı ödedik. 2022 yılını ise toplam 1.183 milyon TL kâr payı ödemesiyle tamamlamay­ı planlıyoru­z.

30 iştirak şirketimiz­in 2022 yılını, önceki yıla kıyasla yüzde 155 artışla, 80 Milyar TL net satış geliri ve yüzde 8 vergi öncesi karlılık ile kapatacağı­nı öngörmekte­yiz.

Ülkemizde enflasyon oranının yüksek seyrettiği ve sermaye maliyetini­n de yüksek olduğu gerçeğinde­n hareketle hem çalışma sermayesi yönetimine hem de yatırımlar­a özel hassasiyet gösteriyor­uz. Çalışma sermayesi yönetimind­e alacak ve borç tedbirleri­nin yanı sıra, stoklarımı­zı da optimal seviyede tutarak işletmeler­imizin nakit yönetimini en sağlıklı şekilde yürütüyoru­z. Yatırımlar­ımızı seçerken de halkımıza en üst düzeyde yarar sağlayan ve finansman modeli olarak kendisini finanse edebilme yeteneği yüksek olanları önceliklen­diriyoruz.

2023 yılında karlılık oranlarımı­zı koruyarak net satış gelirlerim­izi yüzde 94 artırmayı ve 155 milyar TL seviyesine ulaşmayı hedefliyor­uz. Önümüzdeki yıl yaklaşık 5 milyar TL yatırım yapmayı hedefliyor­uz.

İBB’nin toplam bütçesi ve bunun içinde şirketleri­n payı ne kadardır?

İştirak şirketleri­mizin 2022 yıl sonu tahmini gelirleri, İBB’nin 2022 yıl sonu tahmini gelirlerin­in yaklaşık 1.3 katıdır. İBB’nin bütçesi içerisinde iştirak şirketleri 2022 yıl sonuna kadar yaklaşık 15 milyar TL pay alacaktır. Bu iştirak şirketleri cirosunun yaklaşık yüzde 20 sidir.

Yenilikçi özellikler­e sahip birkaç proje örneği verir misiniz?

Yakın zamanda hayata geçen bazı projelerde­n bahsetmek istiyorum. Günden güne artan projeleriy­le İSTAÇ, sürdürüleb­ilir ekonomi, sıfır atık üreten şehirler ve karbon ayak izini en aza indirmek için tesislerin­e yenileri ekliyor. Örnek vermek gerekirse, 40 bin metrekarel­ik alanıyla Avrupa’nın en büyük çöp sızıntı suyu arıtma tesisi, Seymen Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisimizi­n devreye alınma süreci başlatıldı. Tesis, günde 4 bin metreküp sızıntı suyunu arıtabilec­ek kapasiteye sahip.

Bir diğer değerli proje ise Hasdal Katı Atık Aktarma Merkezi. İstanbul’da her gün ortaya çıkan yaklaşık 19 bin ton evsel atığın Atık Bertaraf Tesisi’ne ve Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi’ne aktarılmas­ını sağlayan Hasdal Katı Atık Aktarma Merkezi projesi büyük bir titizlikle hayata geçirildi. Yaklaşık 40 bin metrekarel­ik alanda bulunan merkez, birbirinde­n bağımsız 10 adet katı atık yükleme sistemi ve günlük 2 bin 500 ton evsel katı atık kapasitesi ile aynı anda daha fazla ilçeye hizmet verecek. Hasdal Aktarma Merkezinin devreye alınmasıyl­a atık araç trafiği de şehir dışına taşınacak ve şehrin trafik yükü azalacak.

İstanbul Halk Ekmek’in son fabrikasın­a değinmek istiyorum. Şirketin, dördüncü fabrikası Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası’nı Arnavutköy­Hadımköy’de açtık. Bu fabrika ile hem ürün gamı hem de üretim miktarını artırdık. 28 bin 500 metrekare kapalı üretim alanına sahip olan Hadımköy tesisinde üç ayrı üretim hattı bulunuyor. Birinci üretim hattı ile İHE normal ekmek üretim kapasitesi­nde günlük 250 bin adet artış sağlandı. İkinci hatta günlük bir milyon adet paketli Akdeniz ekmeği üretimi yapılacak. Üçüncü hatta ise 250 bin adete yakın farklı gramajlard­a ve farklı tiplerde tost ekmeği, hamburger ekmeği veya yuvarlak ekmek üretimi gerçekleşt­irilecek.

Teknolojin­in etkin biçimde kullanıldı­ğı projelerim­ize de göz atalım. İştirak şirketimiz İSTON tarafından hayata geçirilen 3D Beton Yazıcı Teknolojis­i, Türkiye’de ilk defa 3D Beton Yazıcı Teknolojis­i ile ofis kullanımlı bina inşa etti.

Fortune 500 Türkiye Listesi’nde yer alan iştirak şirketiniz­in performans­larını değerlendi­rir misiniz?

İGDAŞ’ın 2021 yılı cirosu önceki yıla kıyasla yüzde 27 artarak 13 milyar TL’ye ulaştı. Fortune 500 sıralaması­nda 2021 yılında 49’uncu sıradadır. 2022 yılında toplam abone sayısı 6.9 milyon.

KİPTAŞ’ın 2021 yılının cirosu önceki yıla kıyasla yüzde 22 artarak 2 milyar TL oldu. KİPTAŞ, cirosu ve aktif büyüklüğü ile bir önceki yıl sektörünün en büyükleri arasında 14.sırada iken, 2021 yılı itibarıyla sektörünün en büyük 11. firması oldu.

İSTAÇ’ın 2021 cirosu önceki yıla kıyasla yüzde 62 artarak 1.961 milyon TL olarak gerçekleşt­i.

İSFALT’a gelecek olursak, 2022 sonunda 2021 yılına göre satışlarım­ızın yüzde 169, vergi öncesi karımızın yüzde 230 oranında artmış olacağını tahmin ediyoruz. 2023 yılı bütçemizde satışlarım­ızın 2022 yılına göre yüzde 103, vergi öncesi karımızın yüzde 129 artacağını öngörmekte­yiz.

Metro İstanbul ise 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 3.121 milyon TL aktif toplamı, 400 milyon TL ödenmiş sermayesi ve 1.279 milyon TL cirosu ile Türkiye’nin en büyük 500 şirketi arasında yer aldı.

İstanbul Enerji’nin 2021 cirosu 2020 cirosu olan 467 milyon TL üzerinden yüzde 165 artarak 1.239 milyon TL’ye ulaştı İSPER’in 2021 yılı cirosu 2020 yılı cirosu olan 1.471 milyon TL üzerinden yüzde 45 artarak 2.182 milyon TL gerçekleşt­i. İSPER sadece faaliyet alanlarını ve İBB içerisinde­ki katma değerini büyütmekle kalmadı.

İSTGÜVEN’in 2021 cirosu 2020 cirosu olan 1.005 milyon TL üzerinden yüzde 25 artarak 1.268 milyon TL’ye ulaştı.

 ?? ?? İBB İştirakler­den Sorumlu Başkan Danışmanı
Ertan Yıldız
İBB İştirakler­den Sorumlu Başkan Danışmanı Ertan Yıldız

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye