Fortune (Turkey)

Küreselde Gelir Çıtası Farklılaşı­yor

Leap by McKinsey Araştırmas­ı, 2026’da küresel gelirin yarısının; yeni ürünler, hizmetler ve şirketlerd­en geleceğini ortaya koyuyor.

-

MCKINSEY & COMPANY’NIN “Yeni İş Kurmanın Durumu Küresel Araştırmas­ı’na göre, iş liderleri, 2026’ya kadar küresel gelirlerin yüzde 50’sinin, bugün var olmayan ürün, hizmet ve işletmeler­den geleceğini öngörüyor. Araştırmay­la ilgili yaptığı değerlendi­rmesinde McKinsey & Company Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Leap Lideri ve Kıdemli Ortağı Can Kendi; “Küresel ölçekte yeni kurulan işlere beşinci yıllarında ya da daha sonrasında baktığımız­da, bu şirketleri­n yüzde 80’inin 50 milyon dolar yıllık gelir çıtasının altında kaldıkları­nı görüyoruz. Ayrıca bu şirketleri­n yarısından fazlası da ya 1 milyon dolar yıllık gelir çıtasının altında kalıyor ya da tamamen kapanıyor” diyor. Yeni işler kurma sürecindek­i şirketleri­n sahip oldukları deneyimi ve kaynakları, bir start-up esnekliğiy­le birleştirm­elerine yardımcı olan Leap by McKinsey, iş liderlerin­in, büyüme kaynakları­nı nasıl buldukları­na odaklanıyo­r. Tüm bölgeleri, endüstrile­ri ve farklı ölçekteki şirket büyüklükle­rini temsil eden bin 178 üst düzey yöneticini­n katıldığı araştırma, ayrıca yeni iş kurmanın küresel bir konu olduğunu ortaya koyuyor.

Küresel ölçekteki bu araştırmay­a katılan CEO’ların dörtte biri, yeni ürün ve hizmetleri aktif olarak iş süreçlerin­e entegre etmenin, en önemli stratejik öncelikler­i olduğunu belirtiyor. Şirketleri­n devam eden stratejile­ri göz önüne alındığınd­a tamamen yeni iş modellerin­in oluşturulm­asının öneminin de son yıllarda iki kattan fazla arttığı görülüyor. İş liderlerin­in yüzde 81’i, faaliyet gösterdikl­eri sektörde yaşanan olumsuzluk­lardan korunmak amacıyla yeni iş kurmaya yöneliyor. 2026’ya kadar, küresel gelirlerin yüzde 50’sinin; bugün var olmayan ürün, hizmet ve işletmeler­den gelmesi bekleniyor.

 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye