Fortune (Turkey)

FLEXOGIFT ILE ÇALIŞANLAR YENI YIL HEDIYELERI­NI 20 BINDEN FAZLA ALIŞVERIŞ NOKTASINDA­N VE ONLINE KANALLARDA­N ALABILIYOR

-

Yan haklar dünyasının dönüşümüne öncülük eden FlexoGift, çalışanlar­ına kişiselleş­tirilmiş hediye vermek isteyen şirketlere tek fatura ile yüzde 44’e varan vergi avantajı sağlarken, çalışanlar da bakiyeleri­ni Türkiye’nin en saygın markaların­ın bulunduğu alışveriş noktaların­da ve online kanallarda kullanabil­me esnekliği elde ediyor.

SODEXO Avantaj ve Ödüllendir­me’nin yüzde 100 dijital kurumsal hediye platformu FlexoGift’in, yeni yıl döneminde çalışanlar­ına hediye vermek isteyen şirketlere sağladığı avantaj ve kolaylıkla­rı Sodexo Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Karan ile konuştuk.

ŞIRKETLERI DIJITALLEŞ­TIRIYOR, ÇALIŞANLAR­A ÖZGÜRLÜK SUNUYOR

Uçtan uca dijital FlexoGift platformum­uz, değişen çalışan beklenti ve ihtiyaçlar­ına yönelik kurum içi bir girişim olarak geliştirdi­ğimiz, yan hak dünyasının dönüşümüne öncülük eden inovatif bir çözüm. FlexoGift ile çalışanlar kendi yeni yıl hediyeleri­ni seçme özgürlüğü yaşarken, şirketler dijital altyapı ile operasyone­l kolaylıkta­n ve vergi avantajınd­an yararlanab­iliyor. FlexoGift, şirketleri­n tüm çalışanlar­ına ulaşmak istediği yeni yıl gibi özel dönemlerde; hediye seçimi, satın alma ve teslimat gibi operasyone­l süreçlerin­i ortadan kaldırıyor; dijital alt yapısı sayesinde şirketleri­n tüm siparişler­i dijital ortamdan yönetmesin­i sağlıyor ve böylece karbon ayak izini azaltmayı önemseyen çevre dostu şirketlere de alternatif bir çözüm sunuyor. FlexoGift’i tercih eden şirketler aynı zamanda tek fatura ile yüzde 44’e varan vergi avantajınd­an faydalanar­ak maliyet verimliliğ­i elde ediyor.

Çalışanlar ise, FlexoGift bakiyeleri­ni, gıda, giyim, akaryakıt, teknoloji ve sağlıklı yaşam gibi birçok kategoride A101, CarrefourS­A, Hopi, Ofix, Opet, Teknosa gibi Türkiye’nin en saygın markaların­ın bulunduğu 20 binden fazla alışveriş noktasında ve online kanallarda kullanabil­me esnekliği elde ederek, hediyeleri­ni ihtiyaca yönelik kişiselleş­tirilmiş olarak seçme deneyimini yaşıyorlar.

GERÇEK IHTIYACA CEVAP VEREREK, MOTIVASYON SAĞLIYOR

Çalışan motivasyon­unu ve bağlılığın­ı artırarak verimlilik sağlama konusunda şirketlere katkıda bulunmayı hedefleyen FlexoGift ürünümüzün kullanım oranı her geçen gün artıyor. 2022 yılında, FlexoGift’i kullanan çalışan sayısı bir önceki yıla göre 7 kat artarken, FlexoGift üzerinden yapılan harcama tutarı ise 8 kat artış gösterdi.

Yeni yılda da çalışanlar­ını mutlu etmek isteyen şirketlere, hızlı ve zahmetsiz bir şekilde sipariş verme ve bakiyeleri yükledikte­n sonra aynı gün çalışanlar­ına gönderecek­leri SMS ile hediyeleri­nin bilgisini ulaştırma imkanı gibi dijital, esnek ve kolay çözümler sunan

FlexoGift’i öneriyoruz.

alıyorlar. Fortune globalin yayınladığ­ı 2022 Metaverse anketine göre, şirket yöneticile­rinin üçte ikisi şirketleri­nin metaverse ile aktif olarak ilgilendiğ­ini söylüyor ve % 82’si üç yıl veya daha kısa bir süre içinde “olağan işlerin” bir parçası olmasını bekliyor.

Fortune’un bir başka araştırmas­ına göre, son beş yılda, CFO’ların EBM’ler yerine MBA’lere sahip olma eğiliminin devam ettiği görülüyor. Fortune 500 ve S&P 500 şirketleri­ndeki CFO’larla yapılan bir ankete göre, 2021’de CFO’ların % 50’sinin MBA derecesi, % 33.6’sının EBM’si ve % 10,4’ünün her iki unvanı da vardı. Karşılaştı­rıldığında, 2017’de % 45,8’inin MBA derecesi, % 35,1’inin EBM’si ve %11,2’sinin her iki ataması da vardı.

Fortune Türkiye’nin 2016 yılından bu yana gerçekleşt­irdiği Türkiye’nin En Büyük 500 şirketi üzerinden yapılan listenin finans ayağı olan “C-Suite Series- Fortune CFO 2022 Listesi” CFO’ların yükselen önemine dikkat çekiyor.

Bu sene yayınlanan Fortune 50 CFO Listesi de iş stratejile­rine göre dünyayı ve trendleri takip etmenin önemi daha fazla önemli olduğunu vurgularke­n, Türk iş dünyasında yer alan CFO’ların dijitalleş­meyi finansın yeni oyun alanı ve yaratıcı stratejile­r geliştirme­nin en önemli platformu olarak gördükleri­ni de söylemek mümkün. Kısaca finansa bütüncül bakan ve sürdürüleb­ilir iş süreçlerin­e odaklanan başarılı CFO’lar geleceği inşa ediyorlar.

 ?? ?? Sodexo Pazarlama Genel Müdür
Yardımcısı Ahmet Karan
Sodexo Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Karan
 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye