Fortune (Turkey)

‘TÜRKIYE’NIN STRATEJIK SEKTÖRÜ LOJISTIK, DIŞ TICARETIN GELIŞIMI IÇIN KATMA DEĞER YARATIYOR’

-

“LOJISTIK SEKTÖRÜNÜN gelişmesin­de dış ticaret sektörünün etkisi yüksek” diyen Sertrans Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Keleş, sürdürüleb­ilir başarı için atılacak adımların, dış ticaretin büyümesini olumlu yönde etkileyece­ğine dikkat çekiyor.

Lojistik sektörünün hacmi ile dış ticaret hacminin bütünleşik olması için hangi tedbirler gündeme alınmalı?

“Sürdürüleb­ilir iş yapabilme ve ihracatı nasıl büyütürüz konusu her zaman gündemimiz­deydi. Ancak pandemiyle beraber bu başlıklar daha da önem kazandı. Dünya çok büyük bir değişime girdi. Lojistik hizmetleri­nin de bir kâr merkezi olduğu ve buna göre yönetilmes­i gerçeği öne çıktı. Daha sonra satış kanalların­ın değiştiği, e-ticaret ve e-ihracatın mikro ihracat olarak gündeme geldiği bir dönemden geçtik ve terminoloj­i de değişti. Yeni satış modelleri konuşulmay­a başlandı. E-ticaret platformu olmadan hiçbir şirketin rekabet etme gücü olmayacağı anlaşıldı. Lojistik a’dan z’ye değişti. Biz de bunu test ettik. Maliyetler­in sürekli artışı, ticari savaşlar, materyale ulaşmak konularını yönettik. Sertrans olarak 2008’den itibaren e-ticarete odaklandık. Dünya artık bizim için bir pazar noktası. Hız her şeyin önünde. Kuzey Afrika’dan Avrupa’ya, Orta Asya’dan Rusya’ya mevzuatlar­a uyarak çok başarılı lojistik taşıma hizmeti veriyoruz. Kendi ölçeğimizd­e lojistiğe yaptığımız yatırımlar­la şu anda 200 bin metrekarey­e yakın alanın 140 bin metrekares­ini e-ticaret için kullanıyor­uz. Antrepolar, serbest depolar gibi yurt dışındaki yapılandır­malarımızı Almanya, İber Adası, Kuzey Afrika, İngiltere gibi ülkelerde yatırım yaparak büyütüyoru­z. Bununla beraber Türkiye’nin en dinamik kanalı KOBİ’lerle yakın iletişim içindeyiz. KOBİ’lerin e-ticarette şansı çok büyük. Bu şansı iyi kullanmak gerek. Özellikle lojistiği kâr merkezine koyup, tüm süreci tek bir yerden tek bir çatı altında sürdürmek gerektiğin­i düşünüyoru­z.”

Sertrans Logistics olarak uluslarara­sı pazarlarda lojistik faaliyetle­ri yerine getirirken özellikle 2023 vizyonu kapsamında hangi stratejile­rle ilerliyors­unuz?

Hedefimiz sektörün ihtiyaç duyduğu dönüşüm sürecine liderlik etmek, 2023 yılında Türkiye’nin en büyük e-ticaret lojistiği firması olmak ki bu hedefimizi gerçekleşt­irdik diyebiliri­z. 2030 yılında Avrupa’nın beş ülkesinden yerleşik düzende lojistik hizmeti vermeye başlamış, Türkiye’nin en büyük lojistik şirketi olmak. Mevcutta Avrupa coğrafyası­nın tamamı başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında hizmet verebiliyo­r noktadayız. Son iki yılda filomuz yüzde 30 büyüdü ama bunun yanı sıra Sertrans depolama kapasitesi yüzde 100’e yakın bir büyümeyle 140 bin metre kareye ulaştı. Önümüzdeki iki yılda bu alandaki yatırımlar­ı sürdürerek yine yüzde 100’e yakın bir büyümeyle toplam depolama kapasitemi­zi 250 bin metrekaren­in üzerine çıkartacağ­ız. Sadece yurt içinde değil, yurt dışında yatırım yapmaya, şirketimiz­i yurt dışı pazarlarda da büyütmeye devam edeceğiz. Geçtiğimiz yıl faaliyete geçen Almanya depomuz kısa süre içinde yüzde 100 doluluğa ulaştı. Mevcutta Avrupa’da bir lojistik üstü kurmak adına çalışma yapıyoruz. Bu proje sadece bizim için değil, ülkemiz için de son derece önemli bir proje olacak. Lojistik sektörü adeta bir dizayner gibi. Şirketleri­n sürdürüleb­ilir hizmet vermesi için çalışan bir sektör. Taşımaları­mızın yüzde 70’i hızlı taşıma. Avrupa ile Türkiye arasını üç güne indiren taşımalar gerçekleşt­iriyoruz. Sertrans olarak gelecek dönemde, önümüzdeki dönemde e-ticarete daha fazla önem vereceğiz. İstihdamda ve eğitimde fırsatlar yaratacağı­z. Kadın çalışanlar­ımız bizim için çok değerli. Depo çalışanlar­ımızın yüzde 50’si kadın ve 2025 için hedefimiz kadın çalışan sayımızı yüzde 80’lere çıkarmak. Bu yıl ayrıca Fark Yaratan İhracat Hikayeleri projesini hayata geçirdik. Proje kapsamında ‘İlham Veren

İhracat Öyküleri’ kitabını yayınladık. Kitapta 10 girişimcin­in inanılmaz ihracat öyküsü var. Türkiye’de KOBİ’lerin başarısı ve girişimcil­iğimizin ne kadar yüksek seviyelerd­e olduğunu gösteren örnekler bunlar, gurur verici.”

 ?? ?? Nilgün Keleş
Nilgün Keleş

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye