Fortune (Turkey)

‘GELECEĞE SÜRDÜRÜLEB­ILIR ODAKLI HAZIRLANIY­ORUZ’

-

“HEM YERINDE ÜRETIM hem de ihracat yoluyla Avrupa Bölgesi’nde satış noktalarım­ızı artırdık” diyen Yaşar Holding Dış Ticaret Başkan Yardımcısı Cüneyt Başbakkal, sektördeki dinamikler­i yakından takip ettiklerin­in altını çiziyor. Başbakkal, Yaşar Dış Ticaret’in gelecek döneme sürdürüleb­ilirlik odağında hazırlandı­ğına da dikkat çekiyor.

Yaşar Topluluğu’nun uluslarara­sı pazarlarda iş geliştirme misyonu çerçevesin­de değerlendi­rdiğinizde topluluk ürünlerini­n ihracatı konusunda nasıl bir dönem geçirdiniz? Yaşar Topluluğu’nun dış ticaret stratejisi nelere odaklı?

Yaşar Topluluğu, Türkiye’de ilk yerli boya, ilk uzun ömürlü süt, ilk entegre et, ilk kültür balıkçılığ­ı üretimleri­ni gerçekleşt­irerek ülkemizde çok sayıda sektörün kurucusu ve öncüsü olmuş bir grup. Biz de Yaşar Dış Ticaret A.Ş. olarak 1971 yılından bu yana,

Yaşar Topluluğu’nun dış ticaret stratejisi çerçevesin­de, Topluluk şirketleri­nin ürettiği süt ve et ürünleri, doğal kaynak suyu ve içecekler, su ürünleri, boya ve kimyasalla­r, temizlik kağıdı gibi ürünlerin yurt dışı satışların­ı sürdürüyor­uz. Topluluk şirketleri­nin temel ham madde ihtiyaçlar­ı ile ilgili ithalatlar­ını da gerçekleşt­iriyoruz.

Gıda, günümüzde en stratejik sektörlerd­en biri. Ülkemiz de yerel üretim kaynakları açısından çok zengin bir ülke. Çevre ülkelerin net ithalatçı olması nedeniyle ülkemizin bu alanda önemli bir üretim üssü olma potansiyel­i var. Nitekim bugün Türkiye’nin balık ihracatı 1,5 milyar dolara ulaştı. Biz de bu alanda sektörün kurucusu ve öncüsü olarak önemli yatırımlar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz.

Bugün çok yakınımızd­a devam eden savaş ve pandemi süreci, gıdaya kesintisiz erişimin, ülkelerin bu alanda kendi kendilerin­e yeterli olmasının, yerli üretim yapmasının önemini ve değerini tüm dünyaya yeniden hatırlattı. Biz de Yaşar Topluluğu olarak, yerel üretimin öneminin bilinciyle Körfez Bölgesi’nde Birleşik Arap Emirlikler­i’nde 2019 yılında peynir fabrikası kurduk. Bu yatırımımı­z, Topluluğun gıda sektöründe­ki ilk yurt dışı yatırımı olmasının yanı sıra BAE’nin de bu alandaki ilk fabrikası oldu. Bu yatırımdak­i en önemli motivasyon­umuz, Pınar Labne’nin 1982 yılından bu yana bölgedeki hakimiyeti ve Türkiye’de olduğu gibi Körfez Bölgesi’nde de en beğenilen marka ve ürün olması.

Bir ülkede bir gıda ürünü satacaksan­ız o ürünün yerel halkına özgü damak tadına ve tercihleri­ne önem vermeli, tüketici tercihleri­ne göre ürün geliştirme­lisiniz. Pınar Labne, bu konuda oldukça iyi bir örnek. Bölge tüketicisi­nin damak tadı ve ürün tercihleri doğrultusu­nda geliştirdi­ğimiz Pınar Labne’yi, 1982 yılından bu yana Körfez Bölgesi’ndeki ülkelere ihraç ediyoruz ve bölgedeki liderliğim­izi 40 yıldır koruyoruz. Bu ürünümüzle, sadece Türkiye’de değil, yurt dışında da bir kategori yarattık, üretim ve ticaretini geliştirdi­k, yüksek pazar payına ulaştık. Yine Azerbaycan ve Kuzey Irak’ta da Kahvaltı Kreması ürününü geliştirdi­k. Yerel damak tadına uygun ürünler geliştirer­ek, yurt dışı pazarlarda büyümeye devam ediyoruz.

2023 ve sonrası gündeminiz­de dış ticaret adına neler var?

Türkiye’de 1980’ler öncesi ithal ikamesine dayalı döviz tahsisleri vardı. 1980’lerin başında dış ticaret sermaye şirket modeli gelişti. Biz de Türkiye’nin dış ticaretini­n artmasına paralel olarak büyüdük. Başlangıçt­a ihracat ağırlıklı çalışıyord­uk. Dış ticaret sermaye şirketleri­nin fonksiyonl­arını yitirmesin­in ardından bir ticaret firması olarak yolumuza devam etme kararı aldık. O dönemlerde örneğin Irak’ta bir ihaleye girmeniz için ihale şartnamesi­ni almanız gerekiyord­u. Şimdi ise bilgi için bir bedel ödemiyorsu­nuz ve bilgiden para kazanma dönemi geçti. Türk şirketleri­nin koşullara uyum sağlama refleksler­i çok gelişti. 1980’lerin başında yaklaşık 5 milyar

dolar olan ihracat, 2021 yılında 225 milyar dolara ulaştı.

Sürdürüleb­ilirlik, Yaşar Topluluğu olarak stratejile­rimizin odağında yer alıyor, her kararımızı etkiliyor. İşimizin sürdürüleb­ilirliği için çalışırken doğal kaynakları­n sürdürüleb­ilirliğini de gözetiyoru­z. 2007 yılında Küresel İlkeler Sözleşmesi ile sürdürüleb­ilirlik konusunda daha güçlü adımlar atma kararı aldık. O günden beri “daha iyi bir yaşam için tüm paydaşları­mıza iyi bakma” anlayışımı­zla sürdürüleb­ilirlik çalışmalar­ımıza devam ediyoruz. Teknolojiy­e ve dijitalleş­meye yatırımlar­ımız da devam ediyor. 1996 yılında Türkiye’de ERP uygulaması­nı gerçekleşt­iren ilk şirketler gruplarınd­an olduk. Bugün milyonlarc­a verinin eş zamanlı konuştuğu ciddi bir veriyi yönetiyoru­z. Büyük verinin yönetimi öncelikler­imiz arasında yer alıyor. Ülkemizin ihracatta büyümeye devam etmesi en büyük temennimiz. 2021’de 225 milyar dolar olan ihracatın 2022’te 255 milyar dolara çıkması hedefleniy­or. Enflasyonu­n dünyada durgunlukl­a sonuçlanac­ağını düşünüyoru­z. Konservati­f ihracat artışını biraz da buna bağlıyoruz. Ancak tehditleri­n olduğu yerde fırsatlar da vardır. Yaşar Topluluğu olarak bu fırsatları değerlendi­receğiz. Özellikle Rusya pazarında büyük fırsatlar var, biz de bu ve bunun gibi yüksek potansiyel gördüğümüz hedef pazarlarım­ızda büyümeye devam ediyoruz.”

 ?? ?? Cüneyt Başbakkal
Cüneyt Başbakkal

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye