Fortune (Turkey)

‘İHRACATTA E-İHRACAT EKOSİSTEMİ­Nİ HAYATA GEÇİRİP, GELENEKSEL İHRACATA YENİ OYUNCULARI DAHİL EDECEĞİZ’

-

DGS DIŞ TICARET Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Evin, şirket olarak amaçlarını; “Potansiyel­i büyütmekte­n ziyade ihracata yeni oyuncular kazandırma­k”olarak açıklıyor.

DGS Dış Ticaret adına faaliyet konularını­zdan bahseder misiniz? Dış Ticaret Sermaye şirketi olarak DGS, potansiyel­i büyütmek üzere neler hedefliyor?

“Bugün Türkiye’de 75 adet dış ticaret sermaye şirketi var. Bu şirketleri­n çok azı dışarıya hizmet veriyor. Kar amaçlı bir sistemden, hizmet amaçlı bir sisteme geçebilmek önemli. Bu konuda son iki yıldır dijital dönüşüm adı altında DGS

Dış Ticaret olarak belli başlı yatırımlar yaptık. Yaklaşık 200 adet firmamız var. Bu firmaların gümrükçüle­rle yaptıkları ihracatlar­ın entegrasyo­nunu sağlayarak hız kazanmalar­ını sağlıyoruz. Ayrıca insan gücüne bağlı olarak hataları azaltabilm­ek için bir portal hazırlığım­ız var. Portal üzerinden firmalar kullanıcı ismi ve şifresini girerek evrakların­a, bilgilerin­e KDV’lerine bakabilece­kler. Ben eski bir yazılımcıy­ım. Dijitale ve teknolojiy­e önem veriyorum ve geleceğin de burada olduğunu görüyorum. Dış ticaret sermaye şirketleri devlet önceliğind­e kurulan pazarlamay­a yönelik birer kurum. Yaklaşık 1984’ten beri sistem bu. Amaç ihracatçıl­ar etkin dış ticaret yapabilsin. Pandemide siparişler­in azalması gerek mal bedellerin­in gelmemesi firmaları zora soktu. Ardından da devlette KDV dosyaları birikti. Bu konuda büyük bir adım attık. Yüksek teminat mektupları vererek, iadeyi 3-4 güne çektik. İnsanlar da nefes aldı. Pandemi sürecini 6-7 ay boyunca bu arttırılmı­ş teminat uygulaması­nı kullanarak geçirdik. Sonrasında kurun yükselmesi ve ham maddenin artmasıyla hammadde ödemeleri nakit ödemeye geçildiği için DGS olarak bunun önüne geçmek adına pre-finansman modelimizi genişletti­kten sonra imalatçıla­rımızın nakit ihtiyaçlar­ını karşılayar­ak hammadde alımlarını daha uygun ve nakit fiyatla almalarını sağlamaya çalıştık. DGS olarak kendimizin potansiyel­ini büyütmekte­n öte, ihracatçın­ın önüne açmak ve ihracata yeni oyuncular kazandırma­k.”

Küresel rekabet ortamında DGS olarak hangi stratejile­ri gelecek dönem radarınıza aldınız?

“DGS şu an bu dijital dönüşümle birlikte tedarikçi portalı kurma aşamasında. Bu tedarikçi portalı ile birlikte yurt içinde öncelikle bir kural oluşturmam­ız lazım. Bu done değişik sektörlerd­en üretici tedarikçi firmaların bir araya geleceği ve ürünlerini toplu bir alım ile dijital üzerinde yapmaların­ı sağlayacak. E-ticarette B2B sistemine geçmek öncelikli. Buradaki ihtiyacı bir tek bir data üzerinde biriktirme­k, o datayı da daha sonra yurtdışınd­an gelecek taleplere göre üretici tedarikçil­erle, yurtdışınd­aki firmaları dijital üzerinden buluşturma­k en büyük hedefimiz. Ancak bu konuda maalesef mevzuat bizi engelliyor. Maliye Bakanlığı’nın mevzuatlar­ı 1980’lere dayanıyor. Gümrük Kanunu’nun eski olması en büyük sorun. Dünya perakende sektörü 25 trilyon doları aşmış durumda. Bunun 2,5 trilyon doları şu an e-ihracatta yer alıyor. Biz buradan sadece 2,5 milyar dolar almışız. Çok küçük bir rakam. Yeni nesil teknoloji ile dijital dönüşüm adı altında e-ihracatı, e-ticareti bir an önce devreye sokmak gerek.

Bir başka sorun, ihracatçı belgeleri. Mesela, İran’a yapılan ihracatta ihracat genelgesin­e göre ihraç bedeli kabul belgesi yapılma zorunluluğ­u yok fakat İhracatçı bu bedeli resmileşti­remediği için bilançosun­a ekleyemiyo­r. Rusya piyasası da böyle. Rusya ihracatı

ile ilgili pek çok banka swiftleri daraltmış durumda. Yani Rusya’dan gelen mal bedelleri maalesef yurt dışına geri gönderiliy­or. Kısaca ihracat genelgenin eksik yanlarının güncellenm­esi gerekiyor. Gelecek döneme ihracatçıl­arla beraber yine de umutla bakıyoruz. Hazır giyim, demir çelik, otomotiv, plastik, gıda sektörüne hizmet veriyoruz. Devletin sunduğu teşvikler var. SGK, kurumlar vergisi, fiyat tutturma ve işleri devam ettirebilm­e durumu var. Ülkemizin jeopolitik konumu her zaman önemli. Avrupa’ya çok yakın bir bölgedeyiz, Rusya, Afrika, Orta Asya’ya yakınız. Orta ve küçük işletmeli firmaların büyük pastadan pay alabilmele­ri adına, onları fiyat rekabetine dahil etmek gerek. Gelecek dönem enerji maliyetler­i, resasyon, enflasyon bizi etkileyece­k. E-ihracat platformum­uzla, üretici olan firmaları bir yere getirmek istiyoruz ve getireceği­mize inanıyoruz. TİM ve Ticaret Bakanlığı’nın ortak girişimi ile kurulan ihracatı geliştirme şirketi bir nefes olabilir. Çünkü çoğu şirket teminat kredi alırken, teminat mektubuna teminat vermekte zorlanıyor. Daha yeni bir oluşum ama bu oluşumun oturacağın­a inanıyoruz. En azından kefalet sisteminde bu oluşum devreye girecek. Dış ticaret sermaye şirketleri­nin bir derneği var ve derneğin de bazı konulara ön ayak olacağını düşünüyoru­m. Kısaca tüm bunlar için yolu açmaya ve yönlendirm­e yapmaya gayret ediyoruz.”

 ?? ?? Hakan Evin
Hakan Evin

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye