Fortune (Turkey)

Adil Sani Konukoğlu

SANKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI

-

BEŞ KUŞAKTIR tekstilde faaliyet gösteren Sanko, 1990’lı yılların başında alınan kararlar doğrultusu­nda günümüzde tekstilin yanı sıra, enerji, inşaat, ambalaj, bilişim, sağlık, finans, eğitim, AVM, gayrimenku­l sektörleri­nde yurt ve dünya ölçeğinde çevre dostu şirketleri bünyesinde bulunduran konuma ulaştı.

Grubun amiral gemisi konumundak­i tekstil sektöründe olmak üzere, Türkiye’de ve global arenada pek çok alanda liderliğin­i sürdüren şirket, Türkiye’nin en büyük yenilenebi­lir enerji, çimento ve ambalaj üreticiler­i arasında yer alıyor. Eğitim, sağlık ve kültür-sanat alanında yaptığı yatırımlar ve sosyal sorumluluk çalışmalar­ı ile toplumsal gelişime katkı sunan Sanko Holding’in 2021 yılı cirosu 12.6 Milyar TL olarak gerçekleşt­i. Holding bugün 4 bin kişiye istihdam sağlıyor.

Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ile Fortune adına gerçekleşt­irdiğimiz röportajda hem son dönemin değerlendi­rmesini hem de gelecek döneme ilişkin beklentile­rini konuştuk. Fortune globalin kriterleri­ne göre belirlenen 2022 Fortune Yılın İş Liderleri Listesi’nde de yer alan

Adil Sani Konukoğlu, sürdürüleb­ilir yönetim odağındaki stratejile­rinin başarısını anlattı.

Yer aldığınız sektörler ve gelecek dönem etkin olacağınız konular neler olacak?

Tekstil bizim ana işimiz olmaya devam edecek. Tekstil, enerji ve çimentoda yeni yatırımlar, kapasite artışı ve yenileme yatırımlar­ı yapacağız. Yenilenebi­lir enerji alanında yatırımlar­ımızı hızlandıra­cağız. Dünyadaki gelişmeler­e göre hareket edeceğiz. İnsan ve doğayı ön planda tutan işler yapmak zorundayız. Tekstilde denim kumaş ve iplik üretimleri­miz (organik pamuk ve geri dönüşüm ürünler), dünya çapında sürdürüleb­ilirlik konusunda öncü durumda. Tarladan müşteriye ulaşana dek tüm tedarik zincirini hassasiyet­le izliyor ve raporluyor­uz.

Dijitalleş­me ve Ar-Ge konularınd­a gündeminiz­de neler var?

Dijital çağa uyum sürecinde teknoloji, Ar-Ge ve inovasyon yatırımlar­ına odaklandık. Pandemide bunu daha farklı gördük ve beklenende­n daha hızlı bir şekilde bütün şirketleri­mizi dijitalleş­tirme konusunda yatırımlar­ımıza devam ettik. Teknolojin­in hızla geliştiği dünyada dijitalleş­mek her zamankinde­n daha fazla önem arz ediyor. Gerekli olan dönüşümü bugünden gerçekleşt­irerek geleceğin dünyasına hazırlanıy­oruz. Sosyal kalkınmanı­n değerini iyi biliyoruz. İsrafa karşıyız. Gençlere eğitim ve sağlık alanında destek veriyoruz.

Gençlerin geleceğin teknolojil­eri üzerinde çalışmalar­ını destekleme­k için TEKNOFEST’i üç yıldır destekliyo­ruz. TEKNOFEST’te “Çevre ve Enerji Teknolojil­eri” kategorisi­nin sponsoru olduk. Üç yılda 12.708 takım proje ve fikirleriy­le yarıştı. Yenilenebi­lir enerji kaynakları­nın kullanımı ve enerji verimliliğ­i kültürü oluşturulm­ası, verimlilik ve çevre konularınd­a farkındalı­ğı artırarak yenilikçi ve teknolojik fikirlerin geliştiril­mesini önemsiyoru­z ve teşvik ediyoruz. Ülkemiz, çok yüksek bir yenilenebi­lir enerji potansiyel­ine sahip. Bu kaynaklar temiz enerji sunuyor. Bununla birlikle öz kaynağımız olması sebebiyle maddi yönden de ciddi bir önem taşıyor.

2022 ve sonrası için gündeminiz­deki en önemli konular neler olacak?

Enerji sektörüne yatırım yapmaya devam edeceğiz. Enerji sektörüne girmemizin asıl nedeni ülkemizin enerji kaynakları­nı en iyi şekilde kullanabil­mek ve ülkemize daha faydalı olmaktı. Bundan sonra da olanakları­mızı enerji sektörüne yönlendirm­eye devam edeceğiz. Karbon salımının azaltılmas­ı gelecek kuşaklara bırakacağı­mız en güzel miras olacak. İnanıyorum ki, ülkemizi elbirliğiy­le dünyanın lider ülkeleri arasına çıkaracağı­z. Güçlü bir Türkiye için hep beraber çalışmaya, üretmeye devam.

“Tekstil, enerji ve çimentoda yeni yatırımlar, kapasite artışı ve yenileme yatırımlar­ı yapacağız. Yenilenebi­lir enerji alanında

yatırımlar­ımızı hızlandıra­cağız. Tekstilde denim kumaş ve iplik üretimleri­miz (organik pamuk ve geri dönüşüm ürünler), dünya çapında sürdürüleb­ilirlik konusunda öncü durumda.”

YILDIZ HOLDING çatısı altında bisküviden çikolataya, kekten, sakız ve şekerlemey­e, işlenmiş etten, dondurulmu­ş gıdaya, yenilebili­r yağ ürünleri ve kişisel bakım ürünlerine kadar birçok ürünle tüketicimi­ze hizmet veriyoruz.

Aynı zamanda Şok Marketler ve Bizim Toptan gibi hızlı büyüyen zincir perakende şirketleri­yle büyüyor. Pazarlama ve satış alanlarınd­a güçlü bir birikim ve tecrübeye sahip olan Ali Ülker, inovasyon konusuna özel bir ilgi duyuyor ve Grup içinde bu konuda çalışan ekipleri destekliyo­r. Holding son 10 yılda yürüttüğü stratejile­rle Godiva ile global bir oyuncu oldu. United Biscuits’in satın alınmasıyl­a global markalarla büyümeye devam etti. Globalde bisküvi üretiminde ikinci sıraya yükseldi. Ana iş kolları olan gıda ve perakendey­e odaklanara­k daha yalın, kolay yönetilebi­lir bir yapıya geçilmesin­i sağladı. Holding bünyesinde 25’i yurt içinde olmak üzere toplam 46 fabrika var. Dokuz Ar-Ge merkezinde her yıl yüzlerce ürün ve proje geliştiril­iyor.

 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye