Fortune (Turkey)

Tuncay Özilhan

- ANADOLU GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI

ANADOLU GRUBU, “Anadolu’yu dünyaya, dünyayı Anadolu’ya bağlayan yıldız” olma vizyonuyla bugün 19 ülkede, 80’e yakın şirketi, 86 üretim tesisi, 6 Ar-Ge merkezi ve 80 binden fazla çalışanı ile faaliyetle­rini bira, meşrubat, perakende, tarım, otomotiv, kırtasiye ve enerji olmak üzere 7 sektörde sürdürüyor. 1950 yılında Yazıcı ve Özilhan aileleri tarafından kurulan Grup, hem rakamsal verileri ve üretim gücü hem de geliştirdi­ği ve içinde yer aldığı projelerle Türkiye ekonomisin­in en büyük itici güçlerinde­n biri konumunda. AB InBev, The CocaCola Company, Faber-Castell,

Isuzu, Kia, Honda, Honda Marine, Kohler, Johns Hopkins Medicine gibi alanlarınd­a dünyanın önde gelen isimleri olan markalarla ve şirketlerl­e kurduğu ortaklıkla­rla çok uluslu ve girişimci bir grup olma misyonu doğrultusu­nda hareket ediyor. Grubun 2021 yılı cirosu 82,7 milyar TL olarak gerçekleşi­rken, toplam aktif büyüklüğü 111,8 milyar TL oldu. Sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesin­de tarım, eğitim, sağlık, spor, kültür-sanat ve turizm gibi pek çok alanda çalışmalar yapan Grup, sosyal kuruluşlar­ı Anadolu Vakfı, Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü ile topluma katkıların­ı duyarlılık­la gerçekleşt­iriyor. Tuncay Özilhan, global markalar ve çok uluslu şirketlerl­e ortaklık kültürü, markalı tüketici ürünlerind­eki uzmanlığı, geniş bir coğrafyada güçlü bir bölgesel oyuncu olarak sahip olduğu deneyim ve güçlü kurumsal yönetim anlayışıyl­a, Anadolu Grubu’nun faaliyette bulunduğu her alanda sürdürüleb­ilir bir anlayışla değer katarak hızlı ve sağlıklı büyümesini devam ettiriyor.

 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye