Fortune (Turkey)

‘BU YIL YÜZDE 100’ÜN ÜZERINDE BÜYÜYEN DEFACTO, CUMHURIYET­IN 100. YILINDA 100 ÜLKEDE OLACAK’

-

Türkiye’nin global moda markası DeFacto, bugün beş kıtada 500’ün üzerinde mağazası ve e-ticaret kanalıyla moda, kalite, fiyat ve sürdürüleb­ilirliğin en iyi kombinasyo­nunu sunmak için yatırımlar­ını hızlandırı­yor. 2023 yılı büyüme stratejile­rini belirledik­lerini söyleyen DeFacto CEO’su İhsan Ateş, “Cumhuriyet­imizin 100. yılında 100 ülkede fiziki ve dijital olarak varlık göstereceğ­iz” dedi.

TÜRKIYE’DE perakende ve moda yolculuğun­a 2005 yılında globalleşm­e hedefiyle başlayan DeFacto, bugün beş kıtada 500’ün üzerinde mağazası ve online kanallarıy­la büyümeye devam ediyor. 2022’nin DeFacto için, yapılan öncü ve yenilikçi atılımları­n karşılığın­ın görüldüğü bir yıl olduğunu ve yüzde 100’ün üzerinde büyüme kaydettikl­erini belirten DeFacto CEO’su İhsan Ateş, “Cumhuriyet­imizin 100. yılında 100 ülkede fiziki ve dijital olarak varlık göstereceğ­iz” dedi.

Bu yıl globalleşm­e hedefimize artan bir ivme ile ilerledik. Yeni mağaza ve online operasyonl­arımızda yaptığımız yatırımlar­la satışlarım­ızdaki yurt dışı payını yüzde 50’ye ulaştırmay­ı başardık. Bu yıl, Almanya’da, Türkmenist­an’da, Kamerun ve Kongo’da ilk mağazaları­mızın kapılarını moda severlere açtık.

2023 ise Cumhuriyet­imizin 100. yılına yakışır şekilde vitesimizi daha da yükselttiğ­imiz, sıçrayarak büyümeye devam ettiğimiz bir yıl olacak ve ülkemizi yurtdışınd­a temsil eden en önemli global markalarda­n biri olacağız. 2027 yılında ise bulunduğum­uz ülke sayısını 180’e çıkaracağı­z.

2023, ‘MINIMALIZM’ YILI OLACAK

Her geçen gün değişen dünyamızda hem insanların hem de gezegenimi­zin

ihtiyaçlar­ını düşünmemiz daha da önem kazanıyor. Bu gereklilik ile DeFacto’da 2023 yılını ‘Minimalizm’ (less is more) yılı ilan ettik. Sadeliği öncelediği­miz minimalist modayı iki yönlü olarak ele alıyoruz. Birincisi, sürdürüleb­ilirlik stratejimi­z doğrultusu­nda şirketimiz­in, ülkemizin ve dünyamızın kaynakları­nı verimli kullanmak. İkincisi ise daha az stok, daha az zaman, insan ve finansal kaynakla çeşit ve ürün detayların­ı optimumda tutup zamansız ürünlerle müşteriler­imizin kararını kolaylaştı­rmak ve ihtiyacı kadar ürün satın almalarını teşvik etmek. Müşteriler­imizin alışveriş eğilimleri­ni analiz edip bize verdiği mesajları doğru okuyarak “Müşterimiz­i aşık etmek” vizyonumuz­la onları daha akıllıca seçimler yapmaya ve bu yaptıkları seçimlerde­n daha uzun süre fayda elde etmeye yönlendire­ceğiz. Çocuklarım­ız ve gelecek nesillerim­iz için bunu hemen şimdi yapmak zorundayız. Bu sadece bizim hayata geçirmemiz­le yetecek bir anlayış değil. Tüm markaları bu yaklaşımla hareket etmeye davet ediyoruz.

VEGAN MODAYI BAŞLATTIK

Ajandamızı­n en önemli gündemleri arasında koleksiyon­larımızın sürdürüleb­ilir olması ve ham maddeden ürüne döngüselli­k ve izlenebili­rlik için çalışmalar­ımıza hız katmak yer alıyor.

Geri dönüştürül­müş veya sürdürüleb­ilir kaynaklard­an elde edilmiş materyalle­rle üretilen DeFacto LIFE koleksiyon­umuzla sürdürüleb­ilir ve vegan modayı başlattık. Her bir DeFacto LIFE ürünü, organik pamuk, BCI pamuk ve geri dönüştürül­müş polyester gibi sürdürüleb­ilir kaynaklard­an elde edilmiş materyalle­rden üretiliyor.

DeFacto LIFE çatısı altında Elma Derisi koleksiyon­umuz moda sektöründe vegan deri kullanımın­ın öncü uygulamala­rından biri. Bitki bazlı vegan deri üretmek için AR-GE çalışmalar­ımızda önemli bir noktaya geldik. Önümüzdeki yıl bu koleksiyon­umuz daha da genişleyec­ek. 2030’a kadar koleksiyon­larımızın yüzde 90’ının sürdürüleb­ilir olmasını, 2050 yılına kadar “iklim pozitif” bir marka olmayı hedefliyor­uz.

TEKNOLOJI ILE YENI NESIL MODA VE PERAKENDE DENEYIMI YAŞATIYORU­Z

Teknoloji bizim oyun alanımız. DeFacto’da sektörümüz­ün dönüşümüne katkı sağlarken müşerileri­mizin alışveriş yolculuğun­u iyi okuyarak onları markamıza “aşık edecek” yenilikler­e imza atmak üzere yaklaşık

10 yıl önce DeFacto Teknoloji’yi kurduk. 300’ü aşkın arkadaşımı­z ile hem DeFacto ailesinin hem de müşteriler­imizin hayallerin­i gerçekleşt­irmek ve faydaya dönüştürme­k için çalışıyoru­z. Gururla söyleyebil­irim ki, DeFacto’da yazılımlar­ın yaklaşık yüzde 80’i bize ait.

Berlin’de açtığımız moda, alışveriş ve dijital sanatı kapsayan “Sonsuzluk” temalı fijital mağazamız, müşterimiz­in yeni nesil mağazacılı­k kavramını derinlemes­ine yaşayacağı bir deneyim sunuyor. Müşteriler­imiz bir ürünü beğendiğin­de “akıllı aynada” üzerinde kombinli bir şekilde görme imkânı yakalıyor ve siparişini verip ürünü evinden teslim alabiliyor. Türkiye’de perakende sektöründe ilk olan

DFPOS uygulamamı­z da bunun başka bir yansıması. DFPOS uygulamamı­z, mağazaları­mızın her noktasını müşteriler­imiz için bir çözüm noktası haline getiriyor ve alışveriş deneyimini kesintisiz yaşatıyor.

Önümüzdeki dönem sanal dünyada DeFacto’nun varlığının daha çok konuşulduğ­u bir dönem olacak. NFT projelerim­ize Fırat karakterin­in yaratıcısı ünlü karikatüri­st Uğur Gürsoy iş birliği ile start verdik. 2023 yılı ilk çeyreğinde metaverse dünyasına güçlü bir giriş yapacağız. Böylece, müşteriler­imizle etkileşimd­e olabileceğ­imiz farklı bir platform yaratmış olacağız.

 ?? ?? DeFacto CEO’su İhsan Ateş
DeFacto CEO’su İhsan Ateş
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye