Fortune (Turkey)

‘FINANSIN DIJITALLEŞ­MESINE ODAKLANACA­ĞIZ’

Figopara Kurucu Ortağı ve CEO’su Koray Bahar; Figopara’nın şirketleri­n en temel ihtiyacı olan finansmana ulaşmasına aracılık eden benzersiz iş modeliyle sürdürüleb­ilir büyümeyi destekledi­ğini söylüyor.

-

FİGOPARA, KOBİ’lerin daha fazla finansmana ulaşmasına aracılık ederken, satın alma fırsatları­nı kovalıyor.

Son iki sene içindeki şirket performans­ınız nasıl şekillendi? Yeni yatırım ve iş birlikleri konusunda gündeminiz­de neler vardı?

Figopara olarak kurulduğum­uz günden bugüne 6,2 milyardan fazla işlem hacmine erişirken 102 binden fazla faturanın işlemine aracılık ettik ve toplamda 6 binden fazla işletmeye hizmet sunuyoruz. Kurulduğum­uz günden bugüne Figopara kullanıcıs­ı KOBİ’lerin platformum­uza olan sadakati çok yüksek. Bir KOBİ platformum­uzu kullanmaya başladığın­da ortalama 1,5 yıl içinde 80 kez kullanıyor. Figopara’nın iki temel ürünü Figo Kolay Finansman ve Tedarikçi Finansmanı büyüme oranı 2021 Eylül’den 2022 Eylül’e kadar yüzde 100’ün üzerinde. 2022 yılında her ay Figopara’yı yeni kullanmaya başlayan şirket sayısı bir önceki aya göre ortalama yüzde 30 büyüdü. Şimdiye kadar iki ayrı yatırım turunda toplam 5,6 milyon dolar yatırım almıştık geçen ay ise L2G Ventures’ın liderlik ettiği Seri A yatırım turumuzda 50 milyon dolar değerleme üzerinden 11 milyon dolar yatırım aldık. Yatırım turumuza mevcut yatırımcıl­arımızdan Dünya Bankası

Grubu üyesi IFC (Uluslarara­sı Finans Kurumu), Eczacıbaşı Momentum ve Finberg’in yanı sıra JIMCO, İş Bankası Maxis Girişim Sermayesi Fonu (GSYF), Logo Yazılım, Sabancı Ventures, ScaleX Ventures, TechOne Venture Capital ve Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altındaki TKYB Sermaye Fonu’nun aralarında bulunduğu yatırımcıl­ar katıldı.

KOBİ’lerin hızlı, kolay ve ucuz finansmana ulaşması için finansal teknolojil­er ve girişim ekosistemi­ne yönelik gelecek döneme ilişkin hedeflerin­iz neler?

Figopara olarak şirketleri­n işletme sermayesi problemler­ini çözen ve şirketleri­n işlerini geliştirme­k için ihtiyaç duyduğu finansal kaynağı bulmaların­ı sağlayan bir fintek şirketi olarak konumlanıy­oruz. Finansman ihtiyacını­n karşılanma­sına aracılık ettiğimiz iki temel hizmetimiz var. Bunlardan biri Tedarikçi Finansmanı. Büyük ölçekli firmaların, düzenli olarak mal ve hizmet sağlayan tedarikçil­erin fatura vadesinden önce alacakları­nı bugünden tahsil etmelerini sağlayan bir hizmet. Bir diğer çözümümüz ise Figo Kolay Finansman. Geliştirdi­ğimiz teknolojik modelle ticari işletmeler­in mali verileri ve e-fatura bilgileriy­le mali durum ve ticari faaliyetle­rine bakarak müşteri özelinde puanlama oluşturuyo­ruz. Ortaya çıkan bu puana göre tahsil edebilecek­leri faturalar için uygun banka teklifleri sunuyoruz. Bu hizmetimiz sayesinde seçilen banka teklifiyle faturaya ait ödeme hızlı bir şekilde gerçekleşt­irilirken, tüm başvuru sürecinin dijital olarak yapılması firmalar için işlemlerin daha da hızlı sonuçlanma­sını sağlıyor.

Sürdürüleb­ilir iş ilişkileri­nin geliştiril­mesi konusunda Figopara gelecek dönem hangi konulara odaklanıyo­r?

Müşteri ihtiyaçlar­ını, görüşlerin­i çoklu kanallarda­n takip ederek yeni teknolojil­er gelişiyoru­z. Tahsilat ve buna bağlı olarak sağlıklı nakit akışı yönetimi işletmeler için bugün en kritik iki konu iken bu ihtiyacı karşılayac­ak alternatif finansman kaynakları­na erişimi daha da kolaylaştı­rmayı hedefliyor­uz. Bu bağlamda iyi bir müşteri deneyimi için finansmana hızlı ve kolay yoldan erişimin sağlanması­na ve finansın dijitalleş­mesine odaklanaca­ğız. En son aldığımız yatırımımı­zı da takiben birlikte çalıştığım­ız banka ve finansal kuruluşlar­la iş birlikleri­mizle işletmeler­e ayrılan limit tutarların­ın artırılmas­ı için çalışmalar­ımızı sürdüreceğ­iz. Banka ve finansal kuruluşlar­la yeni iş birlikleri fırsatları kovalayaca­ğız.

 ?? ?? Figopara Kurucu Ortağı ve CEO’su Koray Bahar
Figopara Kurucu Ortağı ve CEO’su Koray Bahar

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye