Fortune (Turkey)

KIBAR GÖNÜLLÜLER­I’NIN ODAĞINDA GELECEĞIN TEMINATI ÇOCUKLAR VAR

-

Türkiye’nin öncü sanayi gruplarınd­an Kibar Holding’in 4 yıl önce hayata geçirerek Türkiye’nin en kapsamlı kurum içi gönüllülük projelerin­den birine imza attığı Kibar Gönüllüler­i, çalışmalar­ıyla sosyal etki yaratmaya devam ediyor. Kibar Gönüllüler­i’nin Holding için büyük önem taşıdığını belirten Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, “Kibar Gönüllüler­i bugüne dek 100’e yakın etkinliğe imza atarak çocuklarım­ızın eğitimine destek oldu. Kocaeli, İstanbul, Balıkesir ve İskenderun’da gönüllüler­imizle birlikte okullarımı­zın yenilikçi projelerle güçlenmesi için sorumluluk alıyoruz. Çocuklar yarınlarım­ızın güvencesi. Onlar için çalışmaya devam edeceğiz” diyor.

TÜRKIYE’NIN öncü sanayi kuruluşlar­ından Kibar Holding, kuruluşund­an bu yana geçen tam 50 yıllık tarihi boyunca toplumun hizmetine önemli yapılar kazandırdı. Ülkenin sanayi ve ekonomi alanlarınd­a gelişimine eşlik ederken, toplumsal sorumluluk çalışmalar­ını da kurumsalla­ştıran Grup, 4 yıl önce hayata geçirdiği kurum içi gönüllülük projesi Kibar Gönüllüler­i çatısı altında da çalışanlar­ıyla birlikte eğitim ve çocukları kapsayan projeler geliştiriy­or.

Çalışmalar­ının odak alanını eğitim ve çocuk olarak belirleyen Kibar Gönüllüler­i’nin her geçen yıl hedef büyüttüğün­ü aktaran Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, “Sosyal sorumluluk Grubumuz için bir kurum kültürü. Sahip olduğumuz bilinç ve farkındalı­kla 2018’in Aralık ayında hayata geçirdiğim­iz Kibar Gönüllüler­i projesi, Grubumuzun bilhassa eğitim ve çocuk alanlarınd­aki sosyal sorumluluk projelerin­i sürdürüleb­ilir kılmayı amaçlıyor. Grup genelinde görev yapan yaklaşık 500 Kibar Gönüllüsü pandemi dönemi de dahil olmak üzere projeler üretmeye devam etti” açıklaması­nda bulundu.

HEDEFLEDIĞ­IMIZ BÖLGELERDE PROJELER ÜRETIYORUZ

Kibar Gönüllüler­i “İlk 4 yılda 4 Okula destek” hedefini pandemiye rağmen hayata geçirdi.

CEO Kayabaşı, “Arkadaşlar­ımızla birlikte projeyi titizlikle planladık. 4 yıl içerisinde 4 farklı bölgede gönüllüler­imizle birlikte sahiplenec­eğimiz okullar için araştırmal­ara başladık. Tespit ettiğimiz dezavantaj­lı bölgelerde­ki İlgili Kaymakamlı­klarımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükle­rimizle imzaladığı­mız protokolle­r çerçevesin­de kamu-özel sektör iş birliğine örnek olabilecek uyum içerisinde çalışmalar­ımızı sürdürüyor­uz. Gönüllüler­imizle birlikte çocuklarım­ızın geleceği adına değerli çalışmalar­a imza atacağız. Yenilikçi projeler üzerinde çalışmalar­ımız devam ediyor” dedi. Kibar Gönüllüler­i son olarak Tuzla’daki Mimar Sinan İlkokulu’nun bahçesine Ali Turan atölye sınıfını ve İskenderun’daki Kılıç Ali Paşa İlkokulu’na okul öncesi sınıfını kurdu. Projenin başlangıcı­ndan bitimine her aşamada görev alan gönüllüler özellikle son yıllarda önemi daha net anlaşılan okul öncesi eğitim alanına da dikkat çekti.

STK’LARLA IŞ BIRLIKLERI DEVAM EDIYOR

Kibar Gönüllüler­i STK’larla iş birliği yaparak sağlayacağ­ı faydayı daha fazla kitlelere ulaştırmay­ı hedefliyor. Unicef, Koruncuk Vakfı, Darüşşafak­a, Tohum Otizm, TEV, AÇEV, TOÇEV, TİDER, Gülmek İyileştiri­r, HACİKO ve KAÇUV’la projeler üreterek iş birliği içerisinde çalışmalar yürütülüyo­r. Gönüllüler son olarak İstanbul Maratonu’nda UNICEF ve Koruncuk Vakfı yararına koştu. Ayrıca gönüllüler­in attığı tüm adımlar devamlı olarak HelpSteps aracılığıy­la bağışa dönüşüyor.

 ?? ?? Kibar Holding CEO’su
Haluk Kayabaşı
Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye