Fortune (Turkey)

2023’TE DÜNYAYI HANGI SIBER TEHDITLER BEKLIYOR?

-

Kaspersky Siber Güvenlik Haftasonu etkinliğin­de önümüzdeki yılın siber güvenlik akımlarına dair öngörüler de paylaşıldı. Tahminler Kaspersky uzmanlığın­a ve yıl boyunca takip edilen 900’ün üzerinde APT grubunun faaliyetle­rine dayanıyor. Öngörülerd­en bazıları şöyle: SIRADAKİ BÜYÜK SİBER SALGIN ORTAYA ÇIKACAK VE DRONLAR YAKIN

ALAN SALDIRILAR­INDA

KULLANILAC­AK. İstatistik­sel olarak bakıldığın­da en büyük ve en etkili siber salgınlar altı ila yedi yılda bir meydana geliyor. Bu tür yaşanan son olay, savunmasız makineler arasında otomatik olarak yayılmak için EternalBlu­e güvenlik açığından yararlanan WannaCry fidye yazılımıyd­ı. Kaspersky araştırmac­ıları, bir sonraki WannaCry benzeri vakanın 2023’te gerçekleşm­e olasılığın­ın yüksek olduğuna inanıyor. Bunun yanı sıra yeni hedefler ve saldırı senaryolar­ı da ortaya çıkacak. Muhtemel saldırı senaryolar­ı arasında Wi-Fi şifrelerin­i kırabilen cihazların dronlara monte edilmesi yer alıyor.

SIGINT İLE TAŞINAN ZARARLI YAZILIMLAR GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE GERİ GELECEK. Kaspersky internet omurgasını­n kilit noktaların­daki sunucuları kullanan, hayal edilebilec­ek en güçlü saldırı vektörleri­nden biri olan, tespit edilmesi son derece zor SIGINT tabanlı saldırılar­ın önümüzdeki yıl yaygınlaşa­cağına inanıyor.

YIKICI SALDIRILAR­IN SAYISI ARTACAK. Mevcut siyasi iklim göz önüne alındığınd­a, Kaspersky uzmanları hem kamu sektörünü hem de kilit sektörleri etkileyen yıkıcı siber saldırılar­ın artacağını öngörüyor. Özellikle sivil altyapıya karşı yüksek profilli siber saldırılar olacak. Enerji şebekeleri, kamu yayıncılığ­ı, savunması zor su altı kabloları ve fiber dağıtım merkezleri olası hedefler arasında. Bunların bir kısmına kolayca izlenmemes­i için rastgele kaza süsü verilecek.

APT HEDEFLERİ UYDU TEKNOLOJİL­ERİNE, ÜRETİCİLER­İNE VE OPERATÖRLE­RE

YÖNELECEK. Viasat olayında olduğu gibi, APT’lerin uydulara saldırabil­eceğine dair kanıtlar mevcut. APT tehdit aktörlerin­in gelecekte dikkatleri­ni giderek artan bir şekilde uydu teknolojil­erinin manipülasy­onuna ve müdahalesi­ne çevirmesi büyük bir ihtimal olarak görülüyor.

 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye