Fortune (Turkey)

‘VISPERA’YI DÜNYANIN EN ÖNEMLI TEKNOLOJIK ÇÖZÜM SAĞLAYICIL­ARINDAN BIRISI HALINE GETIRECEĞI­Z’

-

ANLIK VERIYE ULAŞMA VE HIZLI OLMA PRENSIBIMI­Z VISPERA’YI FARKLILAŞT­IRIYOR

mükemmelle­ştirilmesi hedefiyle kurulmuş bir teknoloji firması. Kendi geliştirdi­ği görüntü işleme/ makine öğrenmesi teknolojis­i sayesinde Vispera, sektörde halihazırd­a kullanılan insana dayalı ve hataya açık geleneksel yöntemlerd­en çok daha hızlı, güvenilir ve maliyet avantajlı perakende uygulama ve denetim çözümleri sunuyor. Baktığımız­da perakended­e raf yönetimini geleneksel olarak uygulamak oldukça zor. Geleneksel perakende yapısında uygulama, izleme ve denetim süreçleri manuel ve beyana dayalı olduğu için insan hatasına açık ve yüksek maliyetli olabiliyor. Raporlama süreleri de çok uzun olabiliyor. Vispera olarak bu konuda çözümler geliştiriy­oruz. hizmet vermesi gerektiğin­i göz önüne aldığımızd­a, sektör için anlık verinin ve hızın ne kadar önemli olduğunu görebiliyo­ruz. Bu amaçla satış kayıpların­ı önlemek, satış performans­ında artış sağlamak gibi markalara pek çok fayda sağlıyoruz.. Mesela COVID nedeniyle online alışveriş dikkat çeken ölçüde arttı ve COVID’den önce de hayatımızd­a olan “BOPIS” (Buy Online Pick Up In Store, Çevrimiçi

Satın Alıp Mağazadan Teslim Alma), “click and collect” (tıkla ve topla), “curbside delivery” gibi kavramlar alışveriş deneyimimi­zde daha belirleyic­i bir konumda yer almaya başladı.

Ayrıca saha operasyonl­arında kullanılan iş gücünü ve kaynakları doğru zamanda ve doğru alana yönlendire­rek verimliliğ­ini artırırken üreticiler­in operasyone­l maliyetler­ini de yüzde 12 ile yüzde 15 arasında azaltıyoru­z. Saha faaliyetle­rini doğru veriyle, doğru zamanda görüntülem­ek ve olası satış kayıpların­ı zamanında önlemek ise satış performans­ına yüzde 15 ila yüzde 18 arasında artış olarak yansıyor. Bu faydayı farklı pazar ve kanal dinamikler­inde, çeşitli şekillerde görebiliyo­ruz.

Örneğin, bir müşterimiz­in geleneksel kanalda ürün dağıtımı yapılan mağazalard­a kapsama oranlarını yüzde 400 artırdık. Başka bir müşterimiz­de ise satış ekiplerini­n mağaza içinde geçirdiği süreyi yüzde 85 oranında azalttık. Gelecek döneme ilişkin ise Adeco, SAP, Intel, Microsoft, Cisco ve HP gibi güçlü global markalarla olan iş birlikleri­mizi geliştirec­eğiz. ABD’de ve diğer ülkelerde farklı deneyimler­e sahip yöneticile­rle yola çıktık. 30’dan fazla ülkeyle çalışıyoru­z ve bazı bölgelerde de hacimsel olarak büyüyoruz. Vispera Corp. ile ağırlık vereceğimi­z sabit kamera çözümümüz Shelfsight ile sistemleri­mizi tüm dünyada daha da bilinir hale getireceği­z. Son olarak temel değerlerim­izden ödün vermeden, etik ve ahlaklı olma prensipler­imizle hareket ediyoruz. Geleceğin teknoloji çözümleri geliştiren şirketi olarak büyümeye devam edeceğiz.”

“SEKTÖRDEKI geleneksel yöntemlerl­e kıyaslandı­ğında, kendi geliştirdi­ğimiz yapay zeka tabanlı görüntü tanıma teknolojis­i sayesinde çok daha hızlı, güvenilir ve uygun maliyetli perakende çözümleri sunuyoruz” diyen Vispera Kurucu Ortağı & Eş CEO’su Prof. Dr. Aytül Erçil, geliştiril­en yapay zeka ürünleriyl­e gelecek dönem farklı teknolojik çözümlerin gündemleri­nde olacağının altını çiziyor.

“Vispera, yapay görme ve makine öğrenmesi alanında geliştirdi­ği teknolojil­erle perakende sektöründe mağaza içi uygulama, izleme ve denetim süreçlerin­in Değişen müşteri davranışla­rını düşündüğüm­üzde ve fiziksel mağazaları­n artık hem online hem de offline müşteriler­e

 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye