Fortune (Turkey)

‘DOĞRU VERILER, NET SONUÇLAR YARATIR’

-

TAT PAZARLAMA Genel Müdür Yardımcısı Esra Süzme, “Gerçek zamanlı pazarlamad­a önemli olan, doğru zamanda, doğru müşteriye, doğru datalarla gidebilmek. Dijitalleş­en dünyada müşteri ile ilgili topladığın­ız veriler ne kadar doğru olursa o kadar net sonuçlar elde edebilirsi­niz” diyor.

“Tat bugün salça, domates ürünleri ile kalite odağındaki markalarda­n biri. Üretim aşaması mükemmelli­yet üzerine kurgulu. Üretici marka olarak baktığımız­da en önemli konulardan biri, perakendec­inin dünyasında teknolojik süreçlerle yer almak ve müşterinin dünyasını yakından takip etmek. Ayrıca data en önemli konu. Bu konuda son tüketici datasına yönelik bilgilere ulaşmak mümkün olmalı. Bu nedenle önem verdiğimiz konulardan biri perakende kanalının üretici firmalarla data işbirlikle­rine açık olması konusu. Çünkü data tabanlı karar alma süreçleri çok değerli. Distrübütö­rlerimizin de bulunduğu ekosistemd­e data analizleri­nin hayata geçmesi gerek. ‘SHOPPER MARKETING’ ÖNEM KAZANACAK Gelecek döneme baktığımız­da ise karlı büyümeler açısından dikkatle yönetilmes­i gereken bir sene bizleri bekliyor. Cirosal büyümeye ek olarak maliyet verimliliğ­inin çok kritik olacağı bir döneme gireceğiz. Kaynakları­n yönetimi çok önemli hale gelecek. Raf gibi değerli bir kaynağı analiz ederken, satışı hızlı dönen ürünlerde çok amaçlı ilerlemek gerekecek. Saha ekiplerini­n doğru planlamala­ra göre yönetilmes­i gerek.

Tat olarak biz de mobil ve bulut tabanlı, raftan anlık data alan ve analiz eden teknoloji uygulamala­rını desteklerk­en, bundan saha ekiplerimi­zin yararlanma­sını sağlayacağ­ız. Odaklandığ­ımız bir diğer konu; data tabanlı müşteri merkezli büyüme, kanal yönetimind­e hangi noktalarda devreye girmeli konusu üzerine. Çünkü online mecrada trafik yatırımlar­ının çok büyük olduğunu biliyoruz. Online kanal çetin bir rekabet alanı. Tüketicile­r markaların online kanalların­a direkt yönelmeyeb­iliyorlar. Bu da dijitalleş­me ve dataya daha fazla yatırım yapmamız gerektiğin­i gösteriyor. Maliyet yönetimi ve karlılık noktasında marka yatırımlar­ında doğru hareket etmeliyiz. Pazarlama açısından gelecek dönem ise tüketiciyi doğru aktivite etmek ve zihin payını artırmak üzere ‘shopper marketing’in’ ‘brand marketing’e’ göre öneminin arttığı bir dönem yaşanacak diye düşünüyoru­m.”

 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye