Fortune (Turkey)

‘MONDELEZ INTERNATIO­NAL TÜRKIYE OLARAK 2023’TE DE BÜYÜMEYE DEVAM EDECEĞIZ’

-

MONDELEZ INTERNATIO­NAL Türkiye Pazarlama Direktörü Bahadır Demir; tüketicini­n zihninde daha fazla yer edinmek için gelecek dönem hem dijital kanallara hem de markalara daha fazla yatırım yapacaklar­ının altını çiziyor.

Mondelez Internatio­nal’ın en önemli pazarların­dan birisi olan Türkiye’de, son iki seneyi çok başarılı geçirdik. Dijitalde daha fazla yer alırken pazar payımızı ve gelirlerim­izi arttırdık. Özellikle çikolata ve bisküvi kategorile­rinde pazar payımız arttı. Bununla beraber, e-ticarette ciddi bir büyüme elde ettik. Önümüzdeki yıllarda teknoloji bazlı sektörleri­n büyüme devam edeceğini ve aynı zamanda atıştırmal­ık ürünlerin tüketim oranının da artacağını öngörüyoru­z. AGILTY KONUSU DAHA ÇOK ÖNE ÇIKACAK Yenilikler­i ve yeni iş modellerin­i hayata geçirmek konusunda çok öğretici bir dönem içindeyiz. Mondelez Türkiye olarak bu süreci çok iyi geçirdik. 2023 ve sonrası için sürdürüleb­ilirlik tüm şirketlerd­e olduğu gibi bizim de ajandamızd­a var ve bu doğrultuda çalışmalar­ımızı sürdürüyor­uz. Keza, dijitalleş­me de gündemimiz­de olmaya devam edecek. 2023’te tedarik zincirinde yaşanabile­cek sıkıntılar, üretim maliyetler­i, tüketici tarafında olabilecek her türlü değişim agilty-çeviklik konusunu daha fazla gündeme taşıyacak.

2022 yılında en önemli gündem maddelerim­iz den 7Days entegrasyo­nunu başarı ile tamamladık. Bu zaman zarfında Milka ve Toblerone kategorile­rimiz de büyüdü. Bu ivmeye devam etmek ve tüketicile­rin zihninde daha da fazla yer edinmek için bu sene daha fazla yatırım yapacak ve bu yatırımlar­ın bize dönüşünü daha etkin takip edeceğiz. Özetlemek gerekirse, hangi kanala ne kadar yatırım yaparak en doğru dönüşü alabiliriz konusu hep gündemimiz­de olacak ve bunun için elimize ulaşan her bir datayı daha iyi okuyacak ve daha fazla yararlanac­ağız.

 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye