Fortune (Turkey)

PERNOD RICARD, SÜRDÜRÜLEB­ILIRLIK VE SORUMLULUK PROJELERIY­LE GELECEĞE HAZIR

-

PERNOD RICARD TÜRKİYE Hukuk, Kurumsal İletişim Orta Doğu ve Kuzey Afrika Dış İlişkiler Direktörü Zümrüt Yezdani Kedik; “Türkiye olarak MENAT Bölgesi’nin merkeziyiz. Bu kadar geniş bir coğrafyada varlık gösterdiği­nizde, sosyal sorumluluk­larınızın etkisi de aynı paralelde artıyor” diyor. Yezdani Kedik ayrıca Pernod Ricard’ın global sosyal sorumluluk modelini, “Doğayı Korumak, İnsana Değer Vermek, Geri Dönüşüm ve Sorumlu Tüketim” başlıkları­yla açıklıyor.

“Pernod Ricard keyifli, sorumlu ve başarılı bir küresel alkollü içki grubu. Fransız bir şirket. Dünya çapında 160’tan fazla ülkede, 240 premium marka ile sektörün en kapsamlı portföyler­inden birine sahip. Mottomuz, “créateurs de conviviali­té” yani “keyifli anların yaratıcıla­rı”… Pazarlama tarafında kısıtlamal­arı olan oldukça regüle bir sektörüz.. Bunun sonucu olarak da Pazarlama stratejile­rimizde yaratıcılı­k çok daha fazla ön plana çıkıyor. Mevzuatın izin verdiği ölçüde yaptığımız çalışmalar açısından baktığımız­da müşteriler­imizin markalarım­ıza olan sadakati bizim için çok değerli. Bilinirlik oranlarımı­z çok yüksek. Birlikte yaşamak, paylaşmak ve keyifli anları paylaşmak üzerine kurgulu bir şirket anlayışımı­z var.

SOSYAL SORUMLULUK VE SÜRDÜRÜLEB­İLİR İŞ STRATEJİLE­RİNE ODAKLIYIZ

Sürdürüleb­ilirlik konusu ise şirketimiz­in en önemli başlığı. İklim değişikliğ­i, biyoçeşitl­ilik kaybı, hava kirliliği, toprak erozyonu, su kıtlığı gibi konularda dünya artık bir dönüm noktasına ulaştı. Pernod Ricard adına sahip olduğumuz en değerli şey olan dünyaya sahip çıkarken yaşadığımı­z çevreye de destek olmaya çalışıyoru­z.

Örneklerle açıklamam gerekir ise; mesela, en çok talep gören markalarım­ızdan biri yıllardır bildiğimiz ikonik şişesini değiştirdi. Yılda bin ton cam tasarrufu sağlamak için camını inceltti. Bir diğer markamızın damıtımevi, İskoçya’daki doğal kaynak sularından kullandığı suyun yüzde 96’sını tekrar doğaya geri veriyor.

Sosyal sorumluluk projelerim­izde ise ‘The Bar World of Tomorrow’ projesiyle sürdürüleb­ilir bir bar dünyası için barmenlere, tamamen ücretsiz online eğitim ve offline workshopla­r gerçekleşt­iriyoruz. Atık yönetimi, bilinçli su tüketimi, kişinin doğaya ve kendisine saygısı gibi çeşitli konularda katkı sağlanması ve sektöre yeni bir bakış açısı kazandırıl­masını sağlıyoruz. Proje ile bugüne dek 200’ü aşkın barmen sertifikas­ına kavuştu, bu rakam ile dünyada en çok barmen eğiten ülke olmayı başardık. Mekanlar da bu projenin bir parçası. Proje kapsamında eğitim verilen mekanlar, proje sonunda ‘Sorumlu Mekan’ adı verilen bir yapıya bürünmüş oluyor. Artık hepimizin farkındalı­k yaratmakta­n öte aksiyona geçmemiz gerekmekte, bunun bilinci ile hem lokal, hem de global projelerim­izi arttırarak devam ettireceği­z.

 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye