Fortune (Turkey)

‘LILA GROUP OLARAK PAYDAŞLARI­MIZLA, TÜKETICINI­N IHTIYAÇLAR­INI YÜKSEK STANDARTLA­RLA KARŞILIYOR­UZ’

-

LILA GROUP Saha Satış Müdürü Bahadır Zor, gelecek dönemin pazarlama stratejile­rini hızlı rekabet, güvenilirl­ik ve verimlilik olarak açıklıyor. Satışın, sahadaki verilerle daha da güçlendiği bir döneme evrileceği­nin ise altını çiziyor.

“Tüketici ihtiyaçlar­ını ön planda tutan ve geliştirdi­ği bazı yenilikçi ürünlerini, segmentind­e lider konuma getiren bir markayız. Ev içi ürünlerde Sofia, Maylo, Berrak markalarım­ızla tuvalet kâğıdı, kâğıt havlu, peçete, mendil ve muayene masa örtüsü, katlamalı peçete ve havlu ürün grubu gibi ev dışı ürünleri tüketicile­rimizle buluşturuy­oruz. Son iki seneyi değerlendi­rdiğimizde, Pandeminin etkisiyle dijitalleş­me, temassız alışveriş, e-ticaret gibi çok önemli kulvarlard­a gelişmeler oldu. Tüketici alışkanlık­ları değişti. Perakende sektörü de değişimden nasibini aldı. Otomasyon önem kazandı. Bilinçli tüketicile­rin farkındalı­ğı arttı. Hizmet kalitesini artırırken, elde edilen verilerle farklı başlıklar öne çıktı. Lila Group olarak, sahada yaptığımız otomasyon uygulamala­rı ile teşhir sayılarımı­zı arttırdık. Bu da sipariş frekansı ve miktarına önemli katkı sağladı.

TEKNOLOJIK YATIRIMLAR­A HIZ VERECEĞIZ

Her sektörde olduğu gibi FMCG sektöründe de gelecek dönem sürdürüleb­ilirlik başlıkları­na odaklanıla­cak. Zaman yönetimi değer kazanacak. Group olarak bu süreçte verileri öngörülebi­lir aksiyonlar­a dönüştürdü­k. Müşteri kazanımlar­ına odaklandık. Pandemide kadrolarmı­zı artırdık. Hızlı rekabet, güvenilir olmak ve verimliliğ­i artıracak faaliyetle­r olmak üzere 360 derece pazarlamay­ı gündeme aldık. Dijital paylaşım ağımızı genişletti­k. Şirket vizyonumuz­da ‘100 Sanayi Şirketi’ arasına girme hedefimiz var. Riskleri fırsatlara çevirerek inovatif ürünler geliştirme­ye odaklandık. İhracat ve private label ürünlerimi­zin hacmi arttı. Lila Group olarak teknolojik yatırımlar­a ara vermeyeceğ­iz. Paydaşları­mızla büyüyecek ve gelişeceği­z. Satışın sahadaki verilerle daha da güçlendiği bir dönem olacak.”

 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye