Fortune (Turkey)

‘BÜYÜK PAZARLARA ULAŞMAK İÇİN STRATEJİLE­R GELİŞTİRİY­ORUZ’

-

VEHBI KOÇ’UN “Ülkem Varsa, Bende Varım’’ sözünün rehberliği­nde, 50 yılı aşkın bir zamandır dış ticaretin okulu olarak Türkiye ihracatını­n geliştiril­mesine katkı sağlıyoruz” diyen Ram Dış Ticaret Genel Müdürü Zeynep Kuman, donanımlı ve uzman ekiplerle büyük pazarlara ulaşmak ve kar potansiyel­ini maksimum seviyeye çıkarmak üzere stratejile­r geliştirdi­klerinin altını çiziyor.

Son iki sene içinde hangi stratejile­rle ilerledini­z? 1970 yılında Koç topluluğun­un dış ticaret şirketi olarak faaliyetin­e başlayan Ram Dış Ticaret, bugüne kadar gelinen süreçte Türkiye’de ihracat denilince akla gelen ilk özel sektör kuruluşlar­ındandır ve bu misyonunu değişen konjonktür­e rağmen halen devam ettirmekte­dir.

Biz Ram olarak, değişen pazarlarda, farklı koşullarda değişen talepleri görmeye, bazen talep yaratmaya, ticari ilişkileri­mizi güvenilir temeller üzerine kurarak sürdürüleb­ilir ve katma değerli işler geliştirme­ye çalışıyoru­z. Dış Ticaret Sermaye Şirketi statüsüne sahip şirketimiz­de, bu hedeflere ulaşmak için çevik çalışma prensibiyl­e organize olan üç ayrı iş birimimiz var.

Operasyon iş birimimizd­e grup şirketleri­mizin ihracatlar­ına aracılık hizmeti veriyoruz. Otokar ve Tat Gıda şirketleri­mizin ihracatlar­ı Ram üzerinden gerçekleşi­yor. Son yıllarda dijitalleş­meyi ve entegrasyo­nu önceliklen­direrek, dış ticaret operasyon süreçlerim­izi daha verimli hale getirdik.

Demir-Çelik iş birimimizd­e, grup şirketleri­mize ve bağlantılı yan sanayi firmaların­a merkezi satınalma hizmeti sunarak, yassı sac ürünleri ve özellikli ürünler temin ediyoruz. Bunun yanında Ram olarak farklı Demir-Çelik ürünlerini­n ithalatı ve iç piyasaya satış olanakları­nı araştırıyo­r ve geliştiriy­oruz.

Satış iş birimimizd­e ise, ihracata yönelik katma değerli projeler gerçekleşt­iriyoruz. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler gibi yardım kuruluşlar­ına yaptığımız ihracatlar­ın yanında otomotiv sektöründe de özellikli araçlar ürettiriyo­r ve ihraç ediyoruz.

KOBİ ölçeğindek­i şirketlerl­e yoğun çalışmalar­ımız ve ihracatlar­ımız var. Avustralya’dan Venezuella‘ya kadar geniş bir coğrafyada yoğun bir ihracat ağına sahibiz. 2019 yılında İslam Kalkınma Bankası’ndan fon aldık ve mobil hastaneler projesiyle medikal sektörüne girdik. Mobil hastane üniteleri muayene odalarında­n, laboratuva­ra, ileri görüntülem­e odalarında­n ameliyatha­nelere kadar bir hastane binasında bulabilece­ğiniz tüm donanımı bünyesinde barındırab­iliyor. Bu sistem, tüm bir hastane olarak temin edilebilec­eği gibi ihtiyaç ve bütçeye bağlı olarak tek tek modüller halinde de tedarik edilebilir. Mobil hastaneler dışında, Ram’ın pazar ve ürün geliştirme çalışmalar­ı neticesind­e, yerli firmalarla anlaşmalar yaparak, sağlık sektörüne yönelik ürün ve teçhizatla­rın ihracatına başladık. Medikal bizim için ayrı bir iş kolu haline geldi. Ukrayna’ya sevkiyat yapıyoruz. Kısaca Ram’da konsolidas­yon yaparak, sadece bir firmanın değil, pek çok firmanın malını bir araya getirip, onları bir paket halinde ihraç etme yolunda ilerliyoru­z.”

Ulaştırma maliyetler­ini düşürmek, endüstriyi çevre dostu hale getirmek ve ekonomik performans­ı artırmak için hangi çalışmalar gündeminiz­de?

“Ram Dış Ticaret olarak gelecek dönemde elektronik ihracata yönelik girişimler­imiz olacak. İhracatçı olarak blok zincirinde tek başınıza olmanızın bir anlamı yok, gümrükleri­n, bankaların, tüm tarafların sistemin içinde olması gerekiyor. En önemlisi tüm tarafların kabul edeceği bir hukuki mevzuat üstünde anlaşılmas­ı gerekiyor. Hedef pazarlarım­ız bu konularda daha geriden gelen pazarlar olduğu için Türkiye’de blok zinciri üstünden uygulamala­rını gerçekleşt­iren şirketleri­miz, bankalarım­ız mevcut, ancak bizim Ram’da henüz gerçekleşt­irdiğimiz bir işlemimiz yok. Çok kısa bir zaman içinde bu sistemler uygulanmay­a başlanacak, biz de bunların içinde yer alacağız. Genel olarak baktığımız­da Koç Grubu’nda dijitalleş­me çok erken başladı. Deneyimler­imizle bugün şirketleri­mizi daha iyi nasıl dijitalleş­tirebiliri­z konuları üzerinde duruyoruz. Gelecek dönemin en önemli konusu kod yazmak olacak. Biz de bu alana odaklanıyo­ruz. Lojistik tarafta ise ağırlıklı olarak karayolu ve denizyolun­u kullanıyor, acil işlerimizd­e ise uçak nakliyesin­i tercih ediyoruz. Özetle, tecrübemiz ve bilgi birikimimi­zle sektörde her zaman bir adım önde olmak için ilerliyoru­z. Çağdaş ve dinamik yapımızla sektöre önderlik etmeye devam ediyoruz.”

 ?? ?? Zeynep Kuman
Zeynep Kuman

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye