Kabil Yönetimi Pefltunlara burs veriyor, bizim çocuklar Türkiye’ye gidemiyor

Hurriyet - Pazar - - Haber -

Bu foto¤raf› Türkiye’den okul istediklerini iletece¤imiz sözü verdi¤imiz için çekebildik. Çünkü Türkmenler k›z ö¤rencilerin e¤itim ald›¤› yerde foto¤raf çekilmesine izin vermiyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.