Antalya’da bir otelde sahneye ç› kan Hülya Avflar, gazetecilerin sorusu üzerine, “Gerekirse Kaya ile ayn› yata¤a da girerim. O bana gelir gider, ben ona giderim. Sonsuza dek böyle olacak. Kaya’n›n evlenmesine karfl› ç› km›yorum fakat evlendi¤ i kifli

Hurriyet Print Edition - - 2 GÜncel -

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.