Almanlar›n ünlü spor dergisinin Daum ile ilgili ilginç iddias› Schalke, Schalke, Daum Daum için için pusuda pusuda

Alman Spor Dergisi “Sport Bild” Fenerbahçe Teknik Direktörü Christoph Daum’un önümüzdeki sezon Bundesliga’n›n güçlü tak›mlar›ndan Schalke 04’ün bafl›na geçebilmek için pusuda bekledi¤ini iddia etti.

Hurriyet Print Edition - - SÜperspor -

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.