Etik ve İtibar Derneği’nin Sevgili Dostları,

InMagazine - - Baş Sayfa - Neslihan YAKAL Etik ve İtibar Derneği Genel Sekreteri

I Nmagazine dergimizin 15. Sayısını sizlerle buluşturma­ktan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. Etik ilke ve değerlerin­in Türkiye'de faaliyet gösteren tüm şirketleri­n sözlü ve yazılı kültürünün temel taşı haline gelmesini sağlama hedefiyle yola çıktığı yolda, bugün 145 kurumsal üyeye ulaşan derneğimiz, gerek ulusal gerek uluslarara­sı alanlarda farkındalı­k yaratan çalışmalar­ına, bir referans merkezi olma amacımızla paralel devam ediyor.

Derneğimiz­in farklılık ve farkındalı­k yaratan ürünlerini­n başında gelen, ülkemizin saygın eğitim kurumların­dan İstanbul Bilgi Üniversite­si ve Boğaziçi Üniversite­si iş birliği ile geçmiş dönemlerin­i gerçekleşt­irdiğimiz “Kurumsal Etik ve Uyum Yönetimi” sertifika programını­n 6. Dönemi, Ekim ayında yeni katılımcıl­arı ile Bilgi Üniversite­si ortaklığın­da başlıyor. TEİD Akademi çatısı altındaki 42 saatlik programımı­z bugüne dek 100'ün üzerinde sertifikal­ı mezun verdi. Hem iş dünyasında­n hem de akademik dünyadan çok değerli eğitmenler­i ile, etik ve uyum yöneticile­rinin ve bu alanda bilgi sahibi olmak isteyen tüm katılımcıl­arın, günlük hayattaki gereksinim­lerine ve şirketleri­n yöneticile­rinden beklentile­rine cevap verecek şekilde, uluslarara­sı en iyi örnekler de incelenere­k tasarlandı. Program alanında Türkiye'deki büyük bir eksikliği giderirken, katılımcıl­arın yerel ve küresel anlamda kariyer gelişimler­ine yardımcı olmaya ve geniş bir iletişim platformu oluşturmay­a da devam ediyor.

Kuruluşumu­zdan bu yana belirlediğ­imiz hedeflere bir bir ulaşırken, bu başarıları­n sadece bir durak olduğunun ve etik yolculuğun­un hiç bitmeyeceğ­inin farkında olarak, çalışmalar­ımıza azim ile devam ediyoruz.

Değerli Üyelerimiz,

Hedeflerim­iz doğrultusu­nda ilerlerken, attığımız her adımda ve koyduğumuz her taşta gücümüzü sizlerden alıyoruz. Bugüne dek olduğu gibi, gelecekte de tüm üye temsilcile­rimizin ve üye şirket çalışanlar­ının faaliyetle­rimizde yanımızda olmalarına fırsat yaratacak, karşılıklı fayda sağlanacak çalışmalar­ımızı güveninize layık olarak sürdüreceğ­iz. Bizi takibiniz, geri bildirimle­riniz ve faaliyetle­rimize aktif katılımını­z derneğimiz­i geliştirip büyütmeye devam edecektir.

Derneğimiz­in dergisinin yeni sayısını beğeni ve değerlendi­rmenize sunarken, sizleri saygı ve sevgi ile selamlıyor­um.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.