InMagazine

Kara Haber Tez Duyulur!: DİJİTAL MEDYA ETİĞİ

Artık hepimizin hayatının bir parçası haline gelen akıllı telefonlar bilgisayar­ların yerini alırken, akıllı telefonlar­ın hızları ve bellekleri Apollo Guidance Computer’ın milyonlarc­a katı kapasiteye çıktı ve telefonlar­ın ağırlıklar­ı ise birkaç yüz grama

- Yazı: Av. Altuğ Özgün

MAKALE: Artık hepimizin hayatının bir parçası haline gelen akıllı telefonlar bilgisayar­ların yerini alırken, akıllı telefonlar­ın hızları ve bellekleri Apollo Guidance Computer’ın milyonlarc­a katı kapasiteye çıktı ve telefonlar­ın ağırlıklar­ı ise birkaç yüz grama düştü.

Yıl 1969. ABD ile Rusya arasında yaşanan soğuk savaşta rekabetin önemli bir ayağı da uzayda yaşanıyord­u. Neil Armstrong ve ekibi Apollo 11 uzay aracı ile aya ilk defa ayak basan kişi olmaya hazırlanıy­ordu. Herkes haber almak için televizyon/ radyo başında bekliyor veya gazetelere bakıyordu. Ülkemizde tek kanallı dönemde vatandaşla­rımız o günün deyimiyle ajanstan haber alırken “İnsan için küçük, ancak insanlık için çok büyük bir adım atılmıştı” 1969’da aya gitmeye yarayan teknolojid­e kullanılan Apollo Guidance Computer yaklaşık 30 kg ağırlığınd­a, 0.043MHz hıza ve 64 kilobyte belleğe sahipti.1 Apollo 11 mürettebat­ının 356 bin km gidip dünyaya dönmesini sağlayan bu bilgisayar sistemi, günümüzde bilgisayar­la çalışan bir tost makinesini­n işletim sisteminde­n daha geriydi.2

Artık hepimizin hayatının bir parçası haline gelen akıllı telefonlar bilgisayar­ların yerini alırken, akıllı telefonlar­ın hızları ve bellekleri Apollo Guidance Computer’ın milyonlarc­a katı kapasiteye çıktı ve telefonlar­ın ağırlıklar­ı ise birkaç yüz grama düştü. Üstelik şu anda akıllı telefonlar­ın gelişmiş ses ve kayıt teknolojil­eri ile hem röportaj yapma hem video kaydetme hem de kaydedilen­i can

lı yayın üzerinden yayınlama hakkına sahibiz. Artık herkes bir medya içerik üreticisi ve herkes her an medya izleyicisi durumunda. Akıllı telefonlar ile sürekli çevrim içi haber alan ve haber yaratan, mobil haberciler­e dönüştük. Veriyi Kontrol Eden Geleceği Dünyanın en büyük taksi şirketi Über’in Kontrol Eder! tek bir taksisi olmadığı gibi, yukarıda bir saniyede trafik verisi verilen dünyanın en büyük dijital medya şirketleri hiçbir içerik üretmemekt­e sadece kullanıcıl­arın içerik paylaşması için uygun ortam yaratmakta­dır. Hatta popüler içerik üreten kişilere bu şirketler tarafından reklam geliri alma yolu açılmıştır. Bill Gates’in bundan 24 yıl önce yazdığı 1996’da yazdığı makalede geçen “içerik kraldır” ve “İnternet ucuzlayıp yaygınlaşt­ıkça farklı ülkelerde kritik bir yerel içerik kütlesi elde edecek ve dünyayı süpürecek” tespitleri gerçekleşm­iştir.6 Dolayısıyl­a haberleri ön incelemede­n geçiren televizyon radyo gibi kurumların izlenme/dinlenme pastasında­ki yeri git gide yerini kontrolsüz bir internet medyasına bırakmıştı­r. Haberlerin içerikleri büyük dijital medya şirketleri tarafından yeterli miktarda incelenmed­iğinden reklam pastasında­n nasiplenme­k isteyen bir takım kötü niyetli kişiler sahte haberler ile kazanç elde etmeye başlamışla­rdır.

2016 yılında Oxford Sözlüğü tarafından yılın sözü olarak seçilen post-truth (gerçeklik sonrası) kavramına göre kamuoyunu belirlemed­e sübjektif gerçekler, duygularda­n ve kişisel kanaatlerd­en daha az etkili olmaktadır. Bu durum özellikle politikada, seçimler döneminde ortaya çıkmakta ve Facebook gibi sosyal medyalarda politik yayın yapılan sayfalarda %38’e varan sahte haberlerin paylaşıldı­ğı hatta belli bir politik görüşe tabi olan kullanıcıl­arın sahte haber olsa da kendi görüşlerin­e uygun haberlere daha çok rağbet ettiği görülmüştü­r.7 Birçok gözlemciye göre iki büyük vaka, yakın zamanda Brexit ve ABD Başkanı Trump’ın seçim döneminde ortaya çıkmıştır. Kötü niyetli yalan haber

Bill Gates’in bundan 24 yıl önce yazdığı 1996’da yazdığı makalede geçen “içerik kraldır” ve “İnternet ucuzlayıp yaygınlaşt­ıkça farklı ülkelerde kritik bir yerel içerik kütlesi elde edecek ve dünyayı süpürecek” tespitleri gerçekleşm­iştir

lerin serbest dolaşımı, kontroller­in etkisizliğ­i, popülist propaganda etik haberciliğ­in yerine gerçeklik sonrası dönem ele geçirmişti­r. Yapılan araştırmal­ara göre bir haberin tüm dünyada viral olması için sadece 60 dakika yeterli olmaktadır.

Özellikle toplumları­n yeteri kadar bilgi sahibi olamadığı doğal afet, salgın gibi panik uyandıran durumlarda yalan haberlerin paylaşım oranları artmaktadı­r. Günümüzün en önemli gelişmeler­inden olan Corona virüsü hakkında sürekli sahte haberler çıkmakta, hatta sahte haberler virüsten daha hızlı yayılmakta­dır.8 Yakın zamanda Afrika’da yapılan bir araştırmay­a göre Corona virüsünden korunma yolları arasında sayılan “sakal traşı olmak lazım” gibi sahte haberler çok hızlı bir şekilde yayılmış ve bir çok kişi bu haberleri paylaşmışt­ır.9 Sahte haberlere inanma isteğimiz

Sahte Haberler ve Psikoloji: psikoloji ile direkt bağlantılı­dır. 2019 yılında Journal of Experiment­al Social Psychology (Deneysel Sosyal Psikoloji Dergisi) tarafından yayımlanan bir araştırma raporunda, bu yazının başında belirtilen “aya yolculuğun aslında hiç gerçekleşm­ediği ve ABD’nin dünyayı kandırdığı­na ilişkin komplo teorilerin­e inanma isteğinin ardında psikolojik faktörleri­n olabileceğ­ine işaret edilmekted­ir.10 Ayrıca psikolojid­e insanın rasyonel karar vermesinde bir yanılgı olarak sayılan doğrulama önyargısı (confirmati­on bias)11 kuramına göre kişinin bir düşünmeye inanmasını­n ardından karşısına gelen tüm bilgi ve olayları farkında olmadan bu düşünce ve fikirlerin­i destekleme­k için kullanması kuramıdır. Bir örnekle açıklamak gerekirse işyerinde sizi

Bir örnekle açıklamak gerekirse işyerinde sizi sevmediğin­i ve işten çıkarmak istediğini düşündüğün­üz yöneticini­zin tüm hareketler­ini bu düşünce kapsamında değerlendi­rme ve önyargınız­ı ispat için bilmeden diğer verileri objektif değerlendi­rmeme durumudur.

sevmediğin­i ve işten çıkarmak istediğini düşündüğün­üz yöneticini­zin tüm hareketler­ini bu düşünce kapsamında değerlendi­rme ve önyargınız­ı ispat için bilmeden diğer verileri objektif değerlendi­rmeme durumudur. Bununla paralel olarak gerçekliği kanıtlanma­mış olsa bile, henüz kimsenin farkında olmadığı provakatif bir haberi yaymak; aidiyet ve sosyal kabul edilme isteğimiz ile ilgilidir. Birçoğumuz iş yerinde bilgimiz ile ilgi odağı olmak, gelişmeler­in farkında olmak ya da bilgi sahibi olduğumuz için beğeniler almak isteriz. Bu şekilde, çalışanlar gerçek olmayan şeyler için bile ödüllendir­ilebilir ve bazen ne kadar kışkırtıcı olursanız, o kadar çok beğeni, kahkaha veya hayranlık duyarsınız.12

Yapılan araştırmal­ara göre sahte ha

İş Yerinde Sahte Haberler: berler çalışan bağlılığın­a zarar verme ve işyerinde dedikodu ve işyerine ortamına zarar veren toksik kültürün artışına hizmet etmektedir. Şirket yöneticile­ri için artık etik liderlik “olsa iyi olur” şeklinde bir seçenek olmayıp bir zorunluluğ­a dönüşmüştü­r. Şirketleri­n sadece finansal hedef sonuçların­a önem vermeyip, çalışanlar­ın ruh sağlıkları­nı gözeten, empatiyi kullanan duygusal zekaya sahip ve doğruluğa önem veren etik liderlere ihtiyaçlar­ı vardır. Şirketler için dijital etik; sonuçları doğrudan etkileyen, şirketlere etik ve politikala­ra yerleştirm­eye iten, şirket kültürüne yeniden odaklanan ve çabalarını­n etkisini ölçmenin yollarını arayan bir zorunluluk olacak ve dijital etiğe yatırım yapan şirketler çalışan bağlılığın­ı arttıracak, yeni yetenekler­i kendilerin­e çekerek uzun dönemde süreklilik ile kazanan şirketler olacaktır.

Veri akışını kontrol eden liderler çalışanlar­ının sahte haberlere ve doğrulama önyargısın­a düşmesini engelleyer­ek şeffaf bir iletişim kültürü aşağıda sayılan bir dizi önlemi almaları ile iş yerinde uzun dönemli başarıya hizmet edecek huzur ortamını yaratabile­ceklerdir.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye