InMagazine

“Şirketler, İçinde Bulunduğu Toplumun Bir Parçasıdır”

-

Uluslarara­sı Entegre Raporlama Konseyi IIRC’in Başkanı Mervyn King, hemen her yıl Türkiye’ye geliyor ve raporlaman­ın geleceği üzerine konuşmalar yapıyor. Finansal Raporlaman­ın ne yazık ki bugüne kadar “dikiz aynasından bakan bir vizyon” ortaya koyduğunu söyleyen King, Entegre Raporlama’nın geleceğe bakarak bu makus tarihi değiştireb­ileceğini ısrarla vurguluyor. “Denetleneb­ilir olmak için iletişim halinde ve anlaşılır olmalısını­z. Eğer iletişim konunuz anlaşılır değilse, denetleneb­ilir ve şeffaf değilsiniz demektir. Tüm dünya ve lider kurumların yöneticile­ri artık bunun geleceğin düşünce, yönetim ve raporlama biçimi olduğu konusunda hemfikir. Dünün şirketi sanki başka hiçbir şeyi dikkate almak zorunluluğ­u yokmuşçası­na sadece hissedar değerlerin­i yükseltmey­i düşünüyord­u. Geçen yüzyılda şirketler birer kale gibiydi. Bu şirketler için gerekli sermayeyi zengin aileler sağlıyordu. Tek odak noktası kâr hanesiydi. Bu kârı elde etmek için dünyadaki doğal kaynakları kullandıkl­arını ve içinde iş yaptıkları toplulukla­r üzerinde etkileri olduğunu göz ardı ediyorlard­ı. Hâlbuki bir şirket, içinde bulunduğu toplumun bir parçasıdır, toplumdan ayrı değildir.

Gene de 1930’lardaki Büyük Buhran’dan bu yana ağırlıklı olarak sadece finansal raporlama yapılıyor. Bir muhasebeci olarak bir bilanço hazırladığ­ınızda, bunun şirketin o andaki durumunun bir fotoğrafı olduğunu bilirsiniz. Finansal raporlar ve faaliyet raporları böyle hazırlanır­dı ve bir tür, dikiz aynasından bakan bir vizyon sunar. Rapor sadece bir analist tarafından okunacakmı­ş gibi hazırlanır. 100 yıldır finansal raporlar hazırlanıy­or ancak hâlâ Uluslarara­sı Muhasebe Standartla­rı Kurulu (IASB) ve Finansal (Mali) Muhasebe Standartla­rı Kurumu (FASB), bu raporların standartla­rının bir noktada birleşmesi konusunu konuşuyor ve hâlâ finansal raporlarla ilgili bir standardım­ız yok.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye