InMagazine

Kısaca Hüseyin Gelis…

-

Çalışma hayatına 1976 yılında Siemens’in telekomüni­kasyon asılnandıa­ndbaaşülar­eytaimn Hyaüpsaeny­infabGreik­lias-, sırasıyla Ar-Ge, imalat, PBX sistemleri, planlama, lojistik organizasy­onu ve stratejik satın alma gruplarınd­a görev yaptı. 2000 yılında Siemens Hindistan’da CFO ve başkan yardımcılı­ğı görevlerin­e getirilen Gelis, 2005’te “Business Today” dergisi tarafından Fortune 500 şirketleri arasındaki en iyi 10 CFO arasında gösterildi. 1 Ekim 2007 tarihinde Siemens Türkiye’nin Yönetim kKaituarnu­tdüluım. HBaüSşsike­eaymnineı nGvseelCis­fEa, aOTlü’isyruektil­oyeelra’idnraeinkg­enel stratejik yönetimind­en ve liderliğin­den sorumlu bulunuyor. Hüseyin Gelis, 2015’te TÜSİAD’ın Almanya Network Çalışma Grubu Başkanlığı’nı üstlendi ve aynı yıl G20/B20 Türkiye Dijitaliza­syon Çalışma Grubu katılımcıs­ı oldu. Y2ö0n1e7t’idmenKubru­ulu yÜayneasi vYeASŞEuDb’aint 2019’da YASED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılı­ğı görevine seçildi. 2018’de PWN’in Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleye­n CEO’lar Manifestos­u’na imza attı ve Eşitlik Elçisi görevini üstlendi. Gelis, aynı zamanda Darüşşafak­a Cemiyeti Yüksek Danışma Kurulu Üyesi olarak da görev yapıyor. Hüseyin Gelis, 28 Kasım 2017’de ekonomik, siyasal ve kültürel aarlaansıl­narddaa kTuürdrkui­ğyue kvöeprüAdl­menanyvae katkıların­dan dolayı, Almanya Cumhurbaşk­anı tarafından Liyakat Nişanı ile ödüllendir­ildi. Gelis, 2021 yılında Türk-Alman Üniversite­si’nden Türk-Alman ilişkileri­nin ve üniversite­nin gelişimine sunduğu katkılarda­n dolayı Fahri Doktora unvanı alarak, kurum tarafından bu unvana layık görülen ilk Türk oldu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye