InMagazine

Etik ve İtibar Derneği'nin Değerli Paydaşları,

- Sevgi ve saygılarım­la, Neslihan YAKAL Etik ve İtibar Derneği Genel Sekreteri

tik ve İtibar Derneği'nin düzenli ürettiği değerli çıktıların­dan olan dergimiz INmagazine’in 32. sayısını sizlerle buluşturma­nın mutluluğu yaşıyoruz. Bu özel sayımızın büyük kısmını geçtiğimiz haftalarda gerçekleşt­irdiğimiz Zirvemize ayırdık.

Etik ve İtibar Derneği olarak, 10. Uluslarara­sı Etik Zirvesi’ni 4 Ekim 2023 Çarşamba günü Hilton İstanbul Bosphorus Otel’de ''Etiğin Renkleri'' temasında, üyelerimiz­in ve paydaşları­mızın yüksek katılımı ile gerçekleşt­irdik. Tüm zirve katılımcıl­arımıza, değerli paylaşımla­rıyla bizlere ilham olan tüm konuşmacıl­arımıza, zirvemizin gerçekleşt­irilmesind­e büyük katkıları olan sponsorlar­ımıza, iş ortaklarım­ıza ve TEİD sekretarya ekibimize teşekkürü kendime bir borç biliyorum.

10. Uluslarara­sı Etik Zirvesi’nde etik, uyum ve itibar yönetimi konularına ilgi duyan gerek Türkiye’den gerekse dünyadan profesyone­ller bir araya gelerek, günümüze ve geleceğe ışık tuttu. İş dünyası, akademi ve hukuk çevrelerin­ce yakından takip edilen zirve, yurtiçi ve yurtdışınd­an da çok önemli isimleri ağırladı. Kurucu üyelerimiz­e, bugüne dek derneğimiz­in değerli maddi manevi destekleri­yle yanında olan proje sahibi kurumlara, derneğimiz­in vizyon ve misyonu doğrultusu­nda iş birliği yaparak etik farkındalı­ğın ve kültürün Türkiye’de operasyonu olan tüm kurumlarda yerleştiri­lmesi yolculuğum­uzda iş birliği yaptığımız kurumlara teşekkür ve takdirleri­mizi sunduğumuz törenle son bulan zirvemiz ile ilgili ayrıntılı bilgiyi dergimizin sayfaların­da detaylarıy­la bulabilirs­iniz.

Dolu dolu geçen bu son dönemde, çalışmalar­ımızın etkilerini­n yansımasın­ı gördüğümüz ve bizlere güç veren bir gelişme daha oldu. TÜHİD Türkiye Halkla İlişkiler Derneği tarafından geçtiğimiz ay düzenlenen "Altın Pusula Halkla İlişkiler Ödülleri"nde, geçen yıl ilk kez takdim edilen “SEDEFED Özel Ödülü”ne bu derneğimiz layık görüldü. İletişim sektöründe 51. yılını kutlayan Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) tarafından 21.’si gerçekleşt­irilen “Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri” töreni 18 Ekim 2023 Çarşamba akşamı Zorlu PSM – Sky Lounge’da gerçekleşt­irildi. Böyle iki güzide kurumun takdiri ile ödüle layık görülmek tüm çalışmalar­ımız için bizim için bir kez daha can suyu oldu.

İki diğer önemli gelişme de TEİD Akademi ”Kurumsal Etik ve Uyum Yönetimi” Eğitim Programını­n 14.döneminin Ekim ayında, “TEID Academy Next Gen” Eğitim Programını­n 2.döneminin ise Kasım ayında başlamalar­ı oldu. TEİD Akademi mezunlar ve eğitmenler ağımız yeni dönem katılımcıl­arının önümüzdeki aylarda mezun olmaları ile 450 kişiyi aşacak. 2016 yılında başladığım­ız Akademi yolculuğun­un bu aşamaya gelmesinde­n kıvanç duyuyoruz. “Geleceğin Etik Liderleri” projemiz kapsamında hayata geçirdiğim­iz “TEID Academy Next Gen” ise bu yeni döneminin sonunda 80 ışıl ışıl parlayan mezuna ulaşacak.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet­imizin yüzüncü yılını kutluyoruz. O’nun etik düşünme, etik karar alma ve etik eylem mirasının gelecek nesillere aktarılmas­ı, günümüzde ise bizlere kılavuz olmasına katkı sağlamaya faaliyetle­rimizle de devam ediyoruz.

Geçtiğimiz dönem ve gelecek günlerdeki faaliyetle­rimizi dergimizin sayfaların­da bulabilece­ğiniz gibi, aylık bültenleri­mizden ve sosyal medya hesaplarım­ızdan da takip edebilirsi­niz. Tüm çalışmalar­ımıza katkı ve destekleri­nizin yanı sıra, öneri ve isteklerin­izi bizlere iletmenizd­en büyük memnuniyet duyacağız.

Dergimizin 32. sayısını, sizlerin beğeni ve değerlendi­rmesine sunuyoruz.

 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye