Bokeh nedir?

iPad Magazine - - İÇİNDEKİLER -

Bokeh, fotoğraf çekerken odak dışında kalan net olmayan kısımların, fotoğrafçının seçtiği objektif, kullandığı diyafram gibi ayarlar neticesinde fotoğrafta oluşan fluluk efektidir. Bokehin öncelikle belirleyicisi objektiftir. Her objektifin bokehi farklı olduğu gibi, seçilen diyafram değeri ile bokeh efekti ve derecesi de değişir. Fotoğrafçılar objektif seçerken, objektifin fotoğrafta oluşturduğu bokeh efektini göz önünde bulundururlar. Bazen konunun arkasında bulunan aydınlık alanlar bokehi etkileyebilir. Genellikle objektif odak uzaklığı 35mm üstü olan ve açık diyaframlı lensler bokeh oluşturmaya daha elverişlidir. Teleobjektiflerle bokeh üretmek de daha kolaydır. Fotoğrafçılar bokehi bazen konuyu arka plandan ayırmak kullanırlar. Bazen arka planı biraz belirgin bırakmak konu anlatımıı daha güçlü hale getirilebilir. Çekilen fotoğrafa göre bokehin oluşturduğu şekil, kompozisyonu dinamik hale getirmek, güçlendirmek için de kullanılabilir. Bokeh, fotoğrafçıların konuyu anlatımında kullandıkları tekniklerden biridir. Estetik tercihler sebebiyle de kullanılabilir.

Bokeh faktörleri

Fotoğraftaki bokeh etkisi birden fazla faktöre bağlıdır. Bu faktörlerin her biri farklı açılardan farklı etkilere sahip oldukları gibi, etkileri bütünsel olarak da fark edilebilir.Bu faktörler şunlardır: • Diyafram • Optik tasarım • Film boyutu • Çekim uzaklığı • Konunun diğer nesnelere uzaklığı • Arka ve ön plandaki desen, şekil ve renkler • Diyafram açıklığının şekli

Estetik kalite

Net alan derinliği dışında kalan ön ve arka plandaki fluluğun kalitesi nicel değildir, yani birim veya miktar gibi niceliksel özelliklerle ölçülemez. Ancak genel kabul görmüş kriterler açısından değerlendirme kıstası, net alan derinliği dışında kalan kısmın (ön ve arka) göze hoş görünmesi veya odaklanılan konudan dikkati kendi üzerine çekecek şekilde rahatsız edici olmamasıdır. Bu açılardan bakıldığında, her bir fotoğrafın kendine özgü konusu, ışığı, rengi, şekil ve desenleri olacağından, dahası kullanılan objektifin teknik özellikleri de farklı olacağından, nicel anlamda bir ölçüm kriteri bulunamaması daha da anlaşılırdır. Bokeh etkisinin fotoğraftaki estetik kalitede en fazla anlamını bulduğu alanlardan biri portre fotoğrafçılığıdır. Portrede konunun belli bir kısmının odak noktası olması, kadrajda kalan diğer kısımların ise fotoğrafa bakanı rahatsız etmeyecek şekilde flu bırakılması esastır.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.