Yılın gastronomi kitabı

Açıklamalı Yemek ve Mutfak Terimleri Sözlüğü, Nevin Halıcı, Oğlak Yayınları

Kitap - - ANASAYFA -

Türk mutfağı üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Nevin Halıcı, bu defa titizlikle hazırladığı “Açıklamalı Yemek ve Mutfak Terimleri Sözlüğü” ile yemek kültürümüze çok önemli bir katkıda daha bulunuyor. Nevin Halıcı’nın yöresel mutfaklarla ilgili yayımlanmış diğer kitaplarında yer alanlar dışında, ayrıca yazılı kaynaklarda yer almayan yöresel terimler de ilk defa bu çalışmayla kayıt altına alındı. Ayrıca bu çalışmada, Kur’an-ı Kerim, Orhun Abideleri, Divan-ı Hikmet, Divanü Lûgat-it Türk, Kutadgu Bilig, Dede Korkut Hikâyeleri; Mevlânâ’nın, Şems-i Tebrizi’nin, Ahmet Eflaki’nin, Sultan Veled’in eserleri de taranarak ilgili terimler ve varsa yemek tarifeleri de bulunuyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.