Doğan hızlan

Kitap - - ANASAYFA - FARUK ŞÜYÜN

Doğan Hızlan 80 yaşında… Kendisini 1977 yılında tanıdığıma göre 40 senediredebiyatdünyasınakatkılarınıntanığıyım… Tanıştığımız yıllarda hiç yaş konuşmamıştık; bugüne kadar da hiç sözünü etmedik. 22 Aralık, doğumgünü… Ben, ilk kez yaşla ilgili sormak istiyorum:Nasılbirduygu80yaşındaolmak?Nehissediyorsunuz? “Hiçbir şey! Yani bir şey söyleyeyim mi insan günü yaşarken yaşarken bakıyorsun ki 80olmuş.Benüstelik,ozamanbunuyapacağım,buzamanbunuyapacağım,diyedüşünmedim,hayaletmedimhiç.Çünkü,bukadar tasarıinsanırahatsızeder.Birdegerçekleşir mi,gerçekleşmezmibilemezsiniz. Ama, istediğim gibi yaşadım, istediğim gibi yazdım.Bütüngünyazı,birazdamüziklegeçiyor; bir de bakıyorsun ki yıllar birike, birike,birike80olmuşsun.

Çevre, aa filan diye hatırlatıyor böyle şeyleri.HâlbukiCenabŞahabettinBeynediyor: ‘Akılyaştadeğil,baştadır.Aklıdabaşa yaşgetirir.’Amabenimaklımıbaşıma yaş getirmedi, çocukluktan beri böyle infantildünyaylayaşıyorum.” 1983 yılında “Yazılı İlişkiler”in çıktığını hatırlıyorum. Bugün, yakınlarda yayınlananlarla birlikte inceleme, deneme,eleştiri,derleme,söyleşivebasıma hazırladıklarınızlaneredeyse40’ayaklaşıyor kitaplarınız. En son, aynı günlerde4kitabınızbirdençıktı... “Evet,üstüsteayrıyayınevlerinden.” Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’ndan “Yeniden Okumak”, Yapı Kredi Yayınları’ndan“ŞiirinCoğrafyası”,Eksik Parça Yayınları’ndan “Yaşamdan İzler” ve “Edebiyat Hayatın Neresinde?” Rastlantımı,tercihmi?

“Bir rastlantı. Ben zamanlamaya hiç karışmadığımiçinçocukdoğururgibiöncebir tanesi çıktı, arkadan bir tanesi daha daha, dördübiryerdeoldu.Böylecebendeayrıayrı konuşacağımadördühakkındabiraradakonuşuyor,dahazahmetsizröportajlaryapmış oluyorum.” Bütün yazılarınızı, bütün kitaplarınızı okuduğumu rahat rahat söyleyebilirim.Siz,hepbeğendikleriniziyazdınız, yalnızca beğendiklerinizi… Ya sevmedikleriniz?! “Sevdiklerimi yazdım, sevdiklerimi oku- sunlar istedim, ama bazen soruyorlar ‘Sevmediğinolmadımı?’Sevmediğimtabiikiolmuştur, ama ben emeğe çok acırım. Sevmesem bile bir emek o yazılan; yazarın, şairin veya kimse, beklentilerini yok etme görevini,işlevinibenüstlenmekistemem.

Amazatençokkötükitapsakendikendini yokediyor.GörevimizTehlikedizisivardıya oradakibantınyokoluşugibi.

Okur tuhaf, bazen diyor ki ‘Efendim bize şunu oku veya okuma diye tavsiyelerde bulunur musunuz?’ Ben böyle tavsiyeler eder miyim? Bir güzel anlatırım ben, analitik bilgiler veririm. Ben, edilgin okurdeğil,etkinokuristiyorum.”

Geçtiğimiz haftalarda farklı yayınevlerinden peşpeşe dört kitabı çıktı Doğan Hızlan’ın… O kitapları, yaşamından satır aralarını konuştuk. Bir gün, bir oyun yazabileceğini öğrendim, apartmandaki kedileri nasıl beslediğini anlattı, “edebiyatta moda olur mu?” diye sordum, “elbette” diye cevap verdi… 60 küsur yıldır durmaksızın yazan 80 yaşındaki ustayla zaman, çabucak geçiverdi; eminim ki siz de bir solukta okuyacaksınız…

Herzamanedebiyatçılarındostuoldunuz… Ne şanslısınız ki, onların çoğu da iyiedebiyatçı… “Evet, bu bir şans. İyi edebiyatçılar dostum oluyor. Yazmadan evvel de dostlarımdı onlar, yazdıktan sonra da dostlarım. Yani ikisi aynı potadayadaaynıbileşimdebuluşuyor.Bunu, edebişansımolarakgörüyorum.Tabiikibunların içinde en önemlisi, kuşağımla ilgili yazdıklarım.50kuşağıylailgilianlattıklarım.On- larıntekeleştirmeniolduğumiçin,bunuzevklibirzorunlulukolarakgördüm,görüyorum.” Kemal Özer, Onat Kutlar, Erdal Öz, HilmiYavuz,FeritEdgü…Şairler,romancılar,öykücüler…Vurguladığınızgibiokuşaktanbirsizeleştirmençıktınız…Niye başka bir türü denemediniz? Örneğin, şiiryazmadınızveyafarklıbirtürü,meselâoyunyazmayıdenemediniz? “Hiç düşünmedim… Ama, olabilir oyun yazabilirim.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.