“sürekli

Kitap - - ANASAYFA - MENEKŞE POLATCAN SERBEST

Harvard Business School’dan Leslie Perlow, “sürekli ulaşılabilir olma” kültürünü anlayabilmek için bir deney yapmaya karar verir ve Boston Consulting Group’un kapısını çalar. Yoğun stresin ve her daim ulaşılabilir olma kültürünün yaygın şekilde kabul gördüğü bu iş ortamında, çalışanların hafta içi bir günlerini tamamen çevrimdışı geçirmelerinin nasıl bir etki yaratacağını merak edip zor da olsa şirketi bu konuda kendisiyle işbirliği yapmaya ikna eder. Perlow’unöncesindeiknaettiğiekip,işciddiye binince toplu halde karşı çıkar. “Kariyerlerini tehlikeye attıkları” endişesiyle tepki verirler. Ancak deney tamamlandığında ortaya çıkan sonuç ilginçtir: Deneye katılan çalışanlar işlerinden daha fazla keyif almaya başlar, aralarındaki iletişim güçlenir,hergeçengündahafazlaşeyöğrenmeye başlarlar (çünkü odaklanma becerileri gelişir) ve hepsinden önemlisi, müşterilerinedahakalitelihizmetvermeyebaşlarlar. Peki, durum böyle ise neden daha keyifsizgörünen“sürekliulaşılabilirolma” eğilimimize dur demiyoruz? Yazar Cal Newport, bunu kolayına kaçma ilkesi (the principle of least resistance) ile açıklıyor. Çalışanların çeşitli tutum ve alışkanlıklarının kurum ya da şirket açısından ne gibi sonuçlara yol açtığına dair elde somut verilerolmadığıhaldemevcutortamdaenkolay gelen davranışı sergilemeye devam etmek şeklinde tanımlayabileceğimiz kolaya kaçmailkesi,aynensosyalmedyadakibildirimlereanındayanıtverme,telefonabakmaveya çalan kapıyı açmadaki kadar hızlı, doğal ve küçük dozlarda mutluluk hormonu salgılamamızı sağlayan anlar yaratıyor. Bu da bizionabağımlıkılıyor. Atlantic Media’da IT departmanında çalışan Tom Cachran, benzer şekilde, e-posta trafiğine çok fazla zaman ayırdığını fark edip bunu ölçmeye karar verir. Kendi davranışlarını gözlemlemeye başlayan Cohran, bir hafta boyunca gelen kutusuna 511 tane e-postanın düştüğünü ve kendisinin de 284 tane yanıt yolladığını fark eder. Çalışmasını detaylandıran Cohran, her mesaja en fazla 30 saniye ayırmayı başarsa bile günün bir buçuk saatini modem cihazı gibi bilgile-

Günümüz insanının pek de farkında olmadığı, gün içinde sayısız e-posta veya masaüstümüzdeki farklı dosyalarla ilgilenmenin “dikkat tortusu” dediğimiz bir etkisi de var. İşletme profesörü Sophie Leroy’un yaptığı araştırmaya göre, gün içinde A görevinden B görevine geçerken bütün dikkatinizi aslında B görevine aktarmış olmuyorsunuz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.