Sonsuzlukta

Kitap - - ANASAYFA -

duygusu,dürüstlük,okuyarakadam olmakönemlideğerlerolarakkarşımıza hepçıkar.

İşteböyledeğerliveçoküretkenbir yazarımızıyitirdik.31.11.2006tarihinde adımaimzaladığısempozyumbildirileri kitabındaithafışöyle:“SevgiliAyfer Dost,Bütünyazarlarasaygımbüyük amaçocuklarayazanlaradahaçoksaygı duyuyorum.”Bendesizedahaçok,çok çok,saygıduyuyorumdeğerliustam Muzafferİzgü.Işıklariçindeuyuyun.

Buyazıyı36.İstanbulKitapFuarı’nda okumaolasılığınızçokgüçlü.Eğeröyleyse BilgiYayınevi’neuğrayıpİzgüUstamızın birkitabınıruhunuşadetmekiçinalıp okuyun.

Anneannedizisindenbirkitap seçersinizyazarınyaşlı,değerleri geçmiştekalmışanneannetipininasıl tersyüzettiğini,stereotiplemenindışına çıkarakmodern,dinamik,yeniliğe açık,meraklı,çocuklaçocuk,büyükle büyükolabilenbiranneanneyarattığını görebilirsiniz.

Okuduktansonrafilminide izleyebileceğinizZıkkımınKökü eseriinanılmasızoryoksulluk şartlarınarağmenokuyupyazarolan, umudunuyitirmeyen,yoksulluğusevgi yoksunluğunaçevirmeyipbirbirine tutunanbirailenin,küçükMuzo’nun ailesiningerçekyaşamöyküsüdür.

ZıkkımınKökü,büyükleriçin yazılmışikenEkmekParasıisimli eseraynıyaşamöyküsününçocuklar içinyenidenyazılanhalidir.

Belkibiröykükitabıileyadetmek istersiniz.OzamanKüçükFutbolcu veyaGöktenÜçElmaDüştüveya çocuğunuzhenüzokumayıöğreniyorsa İlkOkumaDizisi’ndenbiröyküsizi bekliyor.

AltınKirpiÖdülü’nükazananDayak Birincisi,yazarıngülmeceanlayışını çokiyitemsiledenbirbaşkaeser.Kendi sözleriyle,“Muzafferİzgüdoğdu, okudu,düşlerkurdu,yazdıvegitti.”Ama gitmezdenöncebize154eserarmağan etti. O,kendinedüşenifazlasıylayaptı. Şimdiişbizedüşüyor.Onuokuyarak sonsuzluktaışıldamasınısağlamak.

Hepinizesağlıklı,gülmecesibolgünler dilerim. ahru@tnn.net

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.