Suçlular yeterince

Kitap - - ANASAYFA -

cayip İşler’, ‘Yeraltındaki Melekler, Yerüstündeki Şeytanlar’, ’Kusursuz Cinayet Yoktur’, ‘Her Çikolata Yenmez’, ‘Karanlığa Yolculuk’, ‘Bu Ayak İzi Senin, Dr. Watson!’ ve ‘Labirent’ kitaplarıyla suç dünyasını kaleme alan Prof. Dr. Sevil Atasoy, yeni kitabı ‘Züppe Kocanın Şarkıcı Karısı ve Başka Nahoş Gerçekler ’de de suç ve suçlu ilişkilerini detaylandırıyor. Seri katiller, tecavüzcüler, rastgele kurban bulan sıradan katiller kitabın ana karakterleri.

Ayrıca uyuşturucu bağımlılığı konusunda kadın-erkek farklılıkları, Çin’de nüfus kontrolü amacıyla uygulanan tek çocuk politikasının günümüzdeki yansımaları, Sicilya Mafyası hakkında bilgiler, Amerika’nın güney kasabalarındaki kiliselerdeki şeytani tarikatlar, Amerika’nın idamlarda kullandığı ilaçların tedariği, Çin’in Sincan bölgesindeki topluluklara yapılan muameleler gibi konular da kitapta anlatılıyor.

Adli tıp dünyasının ilkleri (1900’lerin başında ilk defa telsiz telgrafla yakalanan katil) ve yenilikleri de (parmak izi yerine beyin parmak izi) bu kitapta yer alan konular arasında. Atasoy kitabında adli tıbbın mükemmel olmayışından da bahsediyor, yanlışlıkla hapse girenlerden, yaptıkları itirazların değerlendirilmesini bekleyen mahkûmlardan örnekler veriyor…

Prof.Atasoy,kusursuzsuçlarıişleyip yolunadevamedenancakyaptıkları akılalmazaptallıklarlayakalananseri katillerin,hiçdesanıldığıkadarzeki olmadıklarınıdaözelliklebelirtiyor veişlediğicinayetibirsonrakiromanına konuedenbiryazarınkendisini“Hayalgücü nasılolurdacinayetkanıtıolur?”şeklindeki savunmasındandademvuruyor.

Kitapta DNA’nın suçlu tespitinde ne kadar önemli bir yere sahip olduğu, Avrupa ülkelerinin DNA veritabanlarını birleştirerek işlerini ne kadar kolaylaştırdıkları ve bu şekilde Avrupa Birliği’nin ilk seri katilinin nasıl yakalandığı da anlatılıyor.

Prof. Sevil Atasoy, kusursuz suçları işleyip yoluna devam eden ancak yaptıkları akıl almaz aptallıklarla yakalanan seri katillerin, hiç de sanıldığı kadar zeki olmadıklarını da özellikle belirtiyor ve işlediği cinayeti bir sonraki romanına konu eden bir yazarın kendisini “Hayal gücü nasıl olur da cinayet kanıtı olur?” şeklindeki savunmasından da dem vuruyor.

ZÜPPEKOCANINŞARKICIKARISI VEBAŞKANAHOŞGERÇEKLER,

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.