Üzerine...

Kitap - - ANASAYFA -

Fetihten günümüze İstanbul’daki yaşamın hem yerli hem de yabancı resim ve karikatürler eşliğinde aktarıldığı “İstanbullu-Şehroğlanı ile Şehrkızı”, Orhan Koloğlu’nun yeni çalışması… Gazeteci yazar Koloğlu bu çalışmasında ayrıca; padişahların uygulamaları, Fatih’in “İstanbullu” kavramını nasıl yarattığı, “İstanbul’un Ruhu” denilen Suriçi’nin durumu, Galata ve Beyoğlu, Rumların, Katoliklerin serbestçe ticaret yapmaları, Lale Devri’nden sonraki değişim gibi birçok konuyu ele alıyor…

İstanbullu olmak, şehroğlanı ve şehrkızı kavramları tarihsel ve kültürel arka plânıyla anlatılırken ayrıca, şiirlerde, şarkılarda İstanbul’a, ‘Külhanbeyi’ adının kaynağına da değiniliyor. Fetihten sonra İstanbul’da, mülk paylaşma yarışını önlemek için topraklar “Mîrî” (Hazine)ye ve vakfa ait olmak üzere korumaya alınır. 19. yüzyıla, Tanzimat’ın getirdiği değişim başlayıncaya ka- dar tapulu taşınmaz edinilemez. 1579’da Sadrazam Damat İbrahim Paşa tarafından bir ferman açıklanır:

“Herkes evinin damına kadar ulaşacak bir merdiven, bir büyük fıçı su bulunduracaktır. Bir yerde yangın çıktığı gibi kimse kaçmayacaktır.Herkesadamlarıvekomşularıyla, Yeniçeriler ve halk yetişinceye kadar yangını söndürmeye çalışacaktır. EvlerindemerdivenlerivesudolufıçılarıbulunmayanlartutulupSubaşı’yateslimedilecek vecezayaçarptırılacaktır.” Özellikle 1950’lerle birlikte, ülkedeki değişim ve köyden kente göçle birlikte İstanbul’un dokusunun nasıl tahribata uğradığını ve gelinen noktayı “Gökdelen” başlığında ele alıyor Orhan Koloğlu. İSTANBULLU-ŞEHROĞLANIİLE ŞEHRKIZI,

Gazeteci-yazar Orhan Koloğlu’nun yeni kitabı “İstanbullu-Şehroğlanı ile Şehrkızı” Tarihçi Kitabevi etiketiyle yayımlandı…

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.