Yaşında…

Kitap - - ANASAYFA -

olarakdikkatimiziçekiyor.

1984tarihindeyayınlanan“Belki YineGelirim”dedebendeizbırakan,her okuduğumdadahaçoksevdiğimşiirlervar: : KalbimUnutBuŞiiri,BelkiYineGelirim, AnısıBizOlalımBuSokakların,Gülüşün EklenirKimliğimebuşiirlerdensadece birkaçı.1994’teokuyucuylabuluşan “ÇocuksunSen”kitabındakifavorilerim ise“ÖzletiyorSeniBuYağmurlar”,“Asmin” ve“SiziSevmiyorum.”AhmetTelli’ninen sonyayınlananşiirkitabıise2016tarihli “BakışınSenin.”

2Aralık1946’dabiröğretmençocuğu olarakdünyayagelenTelli71yaşında… Çeşitliöğretmenokullarındaokuyupköy öğretmenliğiyapmış.GaziEğitimEnstitüsü ü TürkDiliveEdebiyatıBölümü’nübitirince Türkçeveedebiyatöğretmeniolmuş.Çeşitli liselerdeveGaziEğitimEnstitüsü’nde görevalmış.“Cigerhun’unŞiiri”adlı yazısındandolayıyargılanmışve1,5yıl hükümgiymiş.1993’demahkemekararıyla öğretmenliğegeridönenekadarkitapçılık, yayıncılık,yayıneviyöneticiliğiveeditörlük ileuğraşmış. AhmetTelli,1970Kuşağı olarakadlandırılan,ülkeninsiyasal, toplumsalkoşullarınışiiretaşıyan şairlerarasındasayılıyor. Eleştirmenler, ilkkitabı“HüznünİsyanOlur”unNâzım HikmetveHilmiYavuzşiirininetkilerini taşıdığını,genelolarakbaşkaldıranve romantiktarzıylaAttilâİlhan’ayakın durduğunusöylüyorlar.

“Kalmasın”ve“KülveKil”isimliikişiir albümübulunanTelli’ninotuzdanfazla şiiribestelenmiş;birkısmıYeniTürkü, GrupYorumveSeldaBağcantarafından seslendirilmiş.Bunlarınyanısıradeneme /düzyazıkategorisinde“BenHiçbirŞey Lisesi’nden,1954’teİstanbulÜniversitesi HukukFakültesi’ndenmezunoldu.Paris

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.