Koca

Kitap - - ANASAYFA -

Eskişehir’de iki ayrı dönemde belediye başkanlığı yapan Selami Vardar’la ilgili anıların derlendiği bir kitap Koca Şehrin Ağabeyi. Kitabı yayına hazırlayan Rüştü Bozkurt’tan çalışmasını anlatmasını rica ettik: Kitabın ayırt edici bazı özellikleri var: Birincisi,50’yiaşkıninsanıntanıklığınıyansıtması.İkincisiSelamiVardar’laaynıdünyagörüşünü paylaşanlar kadar farklı görüşlerdeki insanların anılarına da yer verilmesi. Üçüncüsü, bir sözlü tarih çalışmasının temelini oluşturacak belge ve bilgilerin yer alması. Dördüncüsü, bir yerel yöneticinin hangi özelliklerinin kalıcı olduğunu kanıtlaması. Beşincisi de Selami Vardar’ın belediye başkanlığı yaptığı iki dönemde, bugünle karşılaştırıldığında çok daha yokluk ve yoksun içinde kaynak yaratan aklın neler yapabileceğini kanıtlaması. Kitabı okuyacak olanların önce Selami Vardar’dan sonra AKP’den seçilerek iki dönem Odunpazarı Belediye e Başkanlığı yapmış olan Burhan Sakallı’nın n yazısıyla başlamalarını öneriniz. Hemen arrdından Eti Bisküvi’nin kurucu babası Firuz uz Kanatlı’nınyazısınıtavsiyeederiz.Dönemin mmin Valisi Ali Fuat Güven’in anıları üçüncü sırada yer alabilir. Farklı bakış açılarına ve birikimlere sahip olan bu üç önemli tanık, SelamiVardar’ınhizmetlerikadarkişiliközelliklerini, bilgi birikimini ve kalıcı işler yapma ustalığınıetkinbiçimdekanıtlıyor.

Kitabıbizegöresağlamtemeleoturtan,anı yazacak olanların sadece Vardar’ı yüceltenlerdenseçilmemişolması.Yaptığıhizmetleri beğenenlerkadar,örneğinYedilerParkı’nda- ki Akar Deresi’ni kaldırmasını eleştirenler gibi. Çeşitlilik kitabı zenginleştiriyor. “Selami Vardar: Koca Şehrin Ağabeyi” kitabında bir başka önemli sonuç daha çıkarılmalıdır: SelamiVardar’ınikidönemdekentin“temel altyapılarını”tamamlamasınınüzerineProf. Dr.YılmazBüyükerşen’ineklediğiyeniyapılar:HafıfRaylıSistem,Porsuk’unıslahı,deği- şik parklar, eğlence - dinlence yerleri, kültür -sanatyapıları,müzelervehepsindenönemlisi “tanıtım etkinlikleri” ile Eskişehir’in bir “turizmcazibemerkezi”halinegelmesi.

Kentinaltyapısıtamamlanmamışolsaydı, sondönemdeeklenenvekentyaşamınızenginleştirenyatırımlarıyapmakzorlaşırdı.

Halkı odak alan belediyecilik örnekleri bakımından Eskişehir ülkemizin diğer kentlerine de örnek olabilir. Bir kent yönetiminde akla, hesaba – kitaba, plana ve projeye dayalı olarak yönetim yaparsanız, neler yapabileceğini ve neleri yapamayacağınızı net olarak anlatan bir kitap “Selami Vardar: Koca Şehrin Ağabeyi.” Kitap, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’den temin edilebilir… SELAMİVARDARKOCAŞEHRİN AĞABEYİBirİlkeliİnsanınAnısına,

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.