Kitaplı kalın...

Kitap - - ANASAYFA -

Bolkitaplıbiryıldileğiylebaşlamak istiyorum…Yeniyılınyeni kitapfuarlarınadoğruyelken açmanınzamanıgeldi… Yarın,yılın ilkfuarıiçinrotamızıAdana’ya çevireceğiz… TÜYAPÇukurovaKitap Fuarı,6-14OcaktarihleriarasındaAdana’da gerçekleştirilecek…Sonra,kuzeyeçıkacak 20-25ŞubattarihlerindeKaradenizKitap FuarıiçinSamsun’daolacağız…Mart ayında,17-25MarttarihlerindeBursa KitapFuarı’ndayız…Nisanrotamızbaharla birlikteEge’ye,İzmir’edoğru…İzmirKitap Fuarı,14-22Nisantarihleriarasında… İstanbulKitapFuarı’nınbaşlangıçtarihiise 10Kasım…

GeçtiğimizyılTürkiyeYayıncılar Birliğiişbirliğiyle6ildedüzenlenen kitapfuarlarında1milyon955bin469 kitapseverlebuluştuk,kimilerinebenim dekonuşmacıolarakkatıldığım690kültür etkinliğindeyazarlarveokurlarıbiraraya geldi.Fuarlarınziyaretçisayısı,yüzde38,5 oranındaarttı…

Kitapfuarlarıyalnızkitaplarladeğil, yazarvesanatçıdostlarlabuluşma noktaları benimiçin…Buisimlerdenbirisi defotoğrafsanatçısıMahmutTurgut…23 yıldıredebiyatçıvesanatçıportreleriçekiyor Turgut…Busüredeyitirdiğimiz176kişinin fotoğraflarıylabirlikte700’üaşkınisimden oluşanbirportföyüvar…Kendisininçektiği kimisanatçıportrelerinigeçtiğimizyılki DünyaKitap’lardayeralan“GeçmişZaman Olurki”sayfalarındagördünüz…

MahmutTurgut,12senedirheryılbaşı, edebiyatçıvesanatçıportrelerinden oluşan“MahmutTurgut’unObjektifinden Sanatçılarımız”adlıbirtakvimikendi olanaklarıylayayınlıyor…Buseneki takvimin12portresiGülrizSururi,Fazıl Say,SeldaBağcan,İzelRozental,Metin Üstündağ,KıymetGiray,FarukŞüyün, AylaKutlu,YalçınGökçebağ,AyferGürdal Ünal,EdipAkbayramveOktayEkşi… Takviminsayfalarında,buisimlerinyazıp çizdiklerindenörneklerdeyeralıyor…

Turgut’unilkyayınladığıduvar takvimindeiseAzizNesin,MelihCevdet Anday,İlhanBerk,YaşarKemal,Attilâ İlhan,İlhanSelçuk,DursunAkçam,Turgut Özakman,TalatSaitHalman,GültenAkın, AhmetTanerKışlalıveOyaBaydar’ın portreleriyeralmış…

ŞiirleriçeşitlidergilerdebasılanMahmut Turgut’un1978yılındayayınladığı“At DağlarıSırtından”isimlibirşiirkitabıveoto grafikadınıverdiğiçalışmalarıdavar…

Sanat,edebiyat,kültüradınayapılan herşeyçokönemli… Bunedenle,yayıncı veyazardostlarımın,onlarınbastığı kitaplarısatınalansizsevgiliokurlarımızın yeniyıllarınıözelliklekutlamakistiyorum… 2018’dededaimakitaplıkalalım…Kitaplar hiçeksikolmasınraflarımızdan…

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.