“bir

Kitap - - ANASAYFA -

Yapı Kredi Yayınları, 5 bininci kitabını yayınladı. 2017 yılında bastığı kitap adetini 5 milyon olarak duyuran yayınevi, okurlarına 5 bininci kitabı olarak Nâzım Hikmet’in “Nâzım’ın Cep Defterlerinde Kavga, Aşk ve Şiir Notları (1937 – 1942)”nı sundu. Yayınevi, 5. bininci kitabını basmasını, Yapı Kredi Kültür Sanat’ta düzenlediği bir etkinlikle kutladı. Koç Holding Yönetim KuruluBaşkanıveYapıKrediKültürSanatYayıncılık Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç’unevsahipliğiylegerçekleştirilengecede yayınevinin yazarları, çevirmenleri, çizerleri, çalışanları, iş ortakları ve yayıncılar birarayageldi.

Yaklaşık 300 davetlinin katıldığı etkinliktebirkonuşmayapanÖmerM.Koç,“Bugün, nereden bakılsa, sanat, edebiyat ve fikirsahalarındaneşriyatyapanbiryayınevinin 5 bin başlığa ulaşması eşine az rastlanır bir hâdisedir. Memleketimizde maalesef okumaya ayrılan zamanın gelişmiş ülkelere nispeten çok daha az olduğu göz önüne alındığında bu akşam bu vesileyle bir araya gelmiş olmamız daha da manidar oluyor. 5 binkitabı,iyibirokurunömrüboyuncaokuyabileceği kitap sayısı olarak değerlendirirsek, yayınevimizin bir ömre bedel eser yayımlamış olduğunu söylememiz yanlış olmaz kanaatindeyim. Bu vesileyle, bir kütüphane dolusu kıymetli eseri kültür hayatımıza kazandıran kıymetli yazarlarımızı, çevirmenlerimizi, sanatçılarımızı, yayınevimizebugünekadaremekverenleri,kitapların basımında ve okura ulaşmasında pay sahibi olan herkesi candan tebrik ederim. Bizimiçinmüstesnabirmihenktaşıolanbu geceyi teşrif ettiğiniz için sizlere teşekkür eder,saygılarımısunarım”dedi.

Yapı Kredi Yayınları’nın 5 bininci kitabı olan “Nâzım’ın Cep Defterlerinde Kavga, Aşk ve Şiir Notları”nın bir grup araştırmacı ve editör Yücel Demirel tarafından MemetFuatArşiviPirayeKoleksiyonuüzerindebirkaçyıllıkçalışmasınınsonucuoluşturulduğunubelirtenYapıKrediKültürSanat YayıncılıkGenelMüdürüTülayGüngenise şudeğerlendirmedebulundu:

“Bunun gibi ülkemizin kültür âlemine, sanat dünyasına, düşünce hayatına suna-

Yapı Kredi Yayınları’nın başlık sayısında 5 bininci kitabını yayınlaması nedeniyle düzenlenen toplantıda bir konuşma yapan Ömer M. Koç, “Memleketimizde maalesef okumaya ayrılan zamanın gelişmiş ülkelere nispeten çok daha az olduğu göz önüne alındığında bu akşam bu vesileyle bir araya gelmiş olmamız daha da manidar oluyor. 5 bin kitabı, iyi bir okurun ömrü boyunca okuyabileceği kitap sayısı olarak değerlendirirsek, yayınevimizin bir ömre bedel eser yayımlamış olduğunu söylememiz yanlış olmaz kanaatindeyim” dedi.

cağımızdahapekçokkitapvarhayalimizde. Çünkü biliyoruz ki her kitap bir hayaldirvebiryayınevidehayalkurduğuve buhayalleriçinçalıştığısüreceyaşar.”

Yapı Kredi Yayınları; bininci kitap olarak “Aloşnâme”yi,2bininciolarak“İbnBattûta Seyahatnâmesi”ni,3bininciolarak“Kâzım Karabekir’in Günlükleri”ni, 4 bininci kitap olaraksa Ara Güler’in fotoğrafları ve TurhanSelçuk’unçizimleriyle1978’de“Allahın Askerleri”adıylakitaplaşanYaşarKemal’in röportaj dizisi “Çocuklar İnsandır”ı okura sunmuştu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.