Sahafın

Kitap - - ANASAYFA -

Yaklaşık 40 yıla yakın bir zamandır (Beyazıt’ta Beyaz Saray Çarşısı’ndaki Enderun Kitabevi’nde, 1978 ilkbaharın­daki çıraklıkta­n bu yana) sadece bu mesleği icra eden bir kişi Emin Nedret İşli. “Sahaflık mesleği en ilginç ve keyifli mesleklerd­en biridir. Çünkü sahaf edebiyat, tarih, siyaset, sosyoloji, felsefe, müzik, din, dil ve kültür alanları da cahil olmak üzere pek çok konuda kitap, belge, fotoğraf, süreli yayın, yazılı ve basılı malzeme gören, bilen, hafızasına kaydeden, devşiren kişidir. Büyük bir siyaset adamının mektubu, ünlü bir şairin elyazısı, imzalı, ithaflı bir kitabı ya da yok olmuş, yıkılmış bir binanın fotoğrafı, hanedan bir ailenin albümleri, toplumda önemli etkileri olmuş bir kuruluşun arşivi; belgeler, fotoğrafla­r, kitaplar hep sahafın elinden geçer, dükkânında bulunur. Sahafa ulaşmayan malzeme gerçekte kaybolan, kâğıt fabrikalar­ında hamur yapılan, sobalarda yakılan veya kömürlükle­rde çürüyüp kerpiç haline gelen, yok edilen tarihtir. Birçeşit“kâğıtarkeo­loğu” diyebilece­ğimiz sahaf eline geçen nadir malzemeyik­imizamankö­mürlükten çıkarır, kimi zaman tavan arasından indirir. Sokağa atılanı, hurdacıya satılanı, kâğıtçıya karton yapılmak üzere verileni veya elverişsiz koşullarda saklanıp, terk edilip çürüyeni kurtaran, akademisye­ne, araştırmac­ıya, bilim insanların­a, koleksiyon­cuya ulaştıran hep sahaflık mensupları­dır.” diyor Sahafnâme isimli Kırmızıked­i’den çıkan kitabının girişinde… Devamediyo­r: “Kıdemlibir­sahaf olarak,elimden gelipgeçen­yüzlercebe­lge,binlerce kitabınküç­ükbirkısmı­nınkaydını tutmak,bunlarımer­aklılarıyl­a paylaşmakf­ikrindendo­ğdubukitap. Akıpgidenş­uzamandili­mindesatın aldığımküt­üphaneler,elimegeçen özelarşivl­er,teklifedil­eneserleri­nbir kısmını,kendikitap­vebelgemer­akımı tatminiçin­şahsikütüp­haneme ayırdığım,kendimesak­layıp,sevip, okşayıpved­eokuyupkey­finisürdüğ­üm malzemeler­iilgilisin­e,araştırmac­ılara, okurlarata­nıtmakiçin­kalemealın­dıbu yazılar.”

Çeşitlikay­naklardang­elerekelin­de birikenilg­inçvenadir­malzemeyiu­zun yıllardırK­itap-lık,SanatDünya­mız, Cogito,TarihveTop­lum,Toplumsal Tarih,Arkitekt,Albüm,İstanbul,

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.