Evrakı

Kitap - - ANASAYFA -

evrakından”altbaşlığınıtaşıyan kitap, dörtbölümdenoluşuyor: Mazruf, Kitaphane,PortreveEfemera…

OrhanVeli,HalitZiya,NahidSırrıgibi yazarlarınhayatınabirpencereaçıyorbu bölümler.Unutulmuş,kaybolmuşevrak-ı metrukeleri;mektupları,kartvizitlere alınmışnotlarıortayaseriyor.

İstanbul’unilkşehirrehberinden edebiyaterkânınıntoplandığıKüllük Kahvehanesi’ne,toplatılanilkdergimiz Cüzdan’danekslibrisinTürkiye serüvenine,kitapkurdubirsahafınyıllar boyubiriktirdiğibelgeler,okuyucuları geçmişinkitapdünyasınaçağırıyor… SAHAFNÂME,

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.