Var

Kitap - - ANASAYFA -

cevap veriyorlar. Değerlemenin bir markalaşma çabası olduğunu ifade ederek, kişisel değerlemenin beş aşamasını açıklıyorlar: Kişisel Kimlik, İletişim, Kişisel Tanıtım, Kişisel Mentorluk, Rol Model-Kişisel Sosyal Sorumluluk. 6. İstasyon, Kişisel Kimlik-Kişisel Profil-Kişisel Marka. KÖK, eğitimin son aşamasını “Markamız” olarak açıklıyor. Kimsenin cevap veremediği bir soru soruyor. “Markası olan var mı?” Marka denildiğinde genel olarak etiket ve tüketim odaklı bir algımız var, perakende, giyim, ayakkabı markalarıgeliyoraklımıza.Diğeryandan,kişisel markayı benmerkezci, egosantrik bir yaklaşım gibi görüyor, uzak duruyoruz. Yazarlar,buradaönemlibirnoktayadeğiniyorlar.“İsminseninkişiselmarkan.”

Aslında hepimizin hazırda bir markası var ama öncelikle biz markamız olduğunun farkında değiliz. Önce bizim farkına varmamız gerekiyor. Bunu kitlelerin bildiği kişisel markahalinegetirmekiçintüketimveetiket odaklı değil, üretim odaklı katma değer yaratmamızgerekiyor. KÖK,

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.