Kitaplı kalın...

Kitap - - ANASAYFA -

Bahar, yayın dünyasına kurultay ve kongrelerle geldi. Türkiye Yayıncılar Birliği ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin düzenledikleri 8. TürkiyeYayıncılıkKurultayı 26-27 Nisan tarihlerinde Yapı Kredi Kültür Sanat-Loca’da gerçekleştirilecek. Açılış konuşmalarını Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk’ün ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ege Yazgan’ın yapacakları etkinlikte, Hollanda Yayıncılar Birliği Genel Sekreteri Martijn David, Nielsen Book Research direktörü Andre Breedt, yayıncılık standartları organizasyonu EDItEUR yöneticisi Graham Bell konuk konuşmacılar. Kurultayda “Yayıncılıkta sabit fiyat”, “yayıncılık standartları ve yayıncılıkta yeni dağıtım modelleri”, “okuma kültürü”, “sansür ve otosansür”, “dijitalleşmenin yayıncılığa etkileri” de tartışılacak.

Cumhuriyetinilkyıllarındanbu yanadüzenlenen UlusalYayın Kongrelerininaltıncısı 10-11 MayıstarihlerindeAfyonkarahisar’da gerçekleştirilecek.KültürveTurizm Bakanlığı’nındüzenlediğiKongrede benimdearalarındabulunduğum yayıncılardanveakademisyenlerden oluşan12komisyondasektörelyapı, telifhakları,okumakültürü,yayıncılıkta devletinrolü,çocukvegençlikyayıncılığı, eğitimyayıncılığı,akademikyayıncılık, süreliyayınlar,satışvepazarlama, yayıncılıkstandartları,kütüphaneler, yayıncılığındünyayaaçılımıveçeviri politikalarıkonularımasayayatırılacak, Kongreçıktılarıönümüzdekiseneleriçin bağlayıcıözelliktaşıyacak.

ÜlküTameraramızdan ayrıldı… PEN Yazarlar Derneği’nin sözcükleriyle onu anlatmak istiyorum:

“Şiire virgülü eklemişti, şimdi bir virgül eksildi. Şiirin de, virgülün de boynu bükük kaldı. Ülkü Tamer. Virgülün şairi. Türkçenin çocuğu. Türkçenin gençlerinden. Çocukluğun Türkçesi.

Böyle bir alçakgönüllülük ancak virgülde bulunur. Şiirde, başka uğraşlarında, hayatta kendini şiirin bir parçası kıldı, virgül oldu.

Virgül, şakacıdır, şendir, kendini sıradanlaştırmayı bilendir, noktaya, ünleme, noktalı virgüle yol açar, yer verir, bazen ünlem, bazen üç nokta, bazen nokta, ama en çok da soru işareti yerine geçer Ülkü Tamer’in şiirinde. Boşluk şiire nasıl dahilse, virgül de

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.