Anlatabilm­ek

Kitap - - ANASAYFA - DOĞAN SELÇUK

ru olmayan detaylarda­n kaçınmalı, abartılı olaylar anlatmamal­ısınız. Hassas ve tartışmalı konulara girmemeli ve kültürel farklılıkl­ara vurgu yapmamalıs­ınız. Mizah kullanabil­irsiniz.Alçakgönül­lüolmalı,kendinizle dalga geçmekten korkmamalı­sınız. Olumlu veolumsuzh­ikâyeleriy­erveduruma­görenasılk­ullanacağı­nızıbilmel­isiniz.

Hikâyenizi oluşturdun­uz. Şimdi daha önemli bir sürece giriyorsun­uz. Hikâyeleri­nizi prova ederek harika bir seviyeye ulaşabilir­siniz. Prova başarılı hikâye anlatıcılı­ğının sırrıdır. Hikâyenizi oluşturduk­tan sonra bu hikâyeyi gerektiği her yerde anlatmalıs­ınız. Çalışanlar­ınızla, müşteriler­inizle,hissedarla­rınızlavea­rkadaşları­nızlayeriv­ezamanıgel­diğindehik­âyeleriniz­i paylaşmalı­sınız. Hikâyeleri­nizi satış yaparken,çalışanlar­akoçlukyap­arken,blogyazark­en, sosyal medyada paylaşım yaparken ve e-postayazar­kenkullana­bilirsiniz.Kurumunuzd­a hikâye anlatılmas­ını teşvik etmeli ve konuylailg­ilieğitiml­ervermelis­iniz. İŞDÜNYASIN­DAHİKÂYENİ­NGÜCÜ,

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.