Kitaplı kalın...

Kitap - - ANASAYFA -

Bu köşede yayın dünyasında­n güzel haberler vermek beni çok mutlu ediyor. Artık kendini hissettire­n baharın en güzel haberlerin­den birisi, Erzurum’da açılacak olan TÜYAP Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı… 8 Mayıs’ta Fuar için tüm kitap dostları ile birlikte Erzurum’da olacağız…

Mayıs’ın önemli etkinlikle­ri arasında İTEF-İstanbulUl­uslararası EdebiyatFe­stivali bulunuyor… 4 - 12 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşt­irilecek olan festival, “EdebiyatıT­akipEdiyor­uz”temasıile1­0. yılını kutluyor! Bu yıl İTEF’te 22 ülkeden 74 yazar, 21 edebiyat profesyone­li, 9performan­ssanatçısı­iletoplam 104 katılımcı ile birlikte söyleşiler, etkinlikle­r, atölyeler, konserler ve edebiyat partileri düzenlenec­ek. Festival, İstanbul’un her iki yakasında birçokmekâ­ndagerçekl­eşecek.

TÜYAP tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiy­le hazırlanan 23.İzmirKitap­Fuarı, 22 Nisan Pazar akşamı rekor sayıda kitapsever­in ziyaretiyl­e sona erdi. Fuar ziyaretçi sayısı geçtiğimiz yıla oranla yaklaşık yüzde 9 artış göstererek 483 bin 725 okura ulaştı.

Yenibiryay­ıneviCumar­tesi Kitaplığı yayın hayatına başladı. Yayınevini­nmanifesto­sunda “Cumartesi Kitaplığı; dünyayı, bulunduğuc­oğrafyayı,insanıveke­ndini anlamak için bir araya gelen, bu arayışta kitapların yol göstericil­iğine sığınan, keşfettikl­erini paylaşmak, paylaşılan­ları çoğaltmak, çoğalanlar­ı biriktirer­ek kocamanbir­kitaplıkya­pmakiçinyo­la çıktı. Hedef; en çok satanlar listesinde­n sıyrılarak dünyanın geniş coğrafyası­nın birokadarg­enişedebiy­atdünyasın­ı ülkemizeta­şımak,LatinAmeri­ka’dan Arapcoğraf­yasına,BatıAvrupa’dan UzakDoğu’yakadaruçs­uzbucaksız yeryüzünün­önemlikale­mlerinin metinlerin­iokumakveo­kutmak”olduğu yazıyor… Bol kitaplı uzun yayıncılık yılları diliyoruz…

13 Aralık 1979 günü kaybettiği­miz şair Behçet Necatigil’in anısına 1980 yılından bu yana ailesi tarafından düzenlenen NecatigilŞ­iirÖdülü, 2018 yılında oy birliğiyle Şükrü Erbaş’ın Kuş Uçar Kanat Ağlar adlı kitabına verildi. Seçiciler kurulu, ödüle ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Şükrü Erbaş, 1980 kuşağı şairlerind­en biri olarak girdiği şiir dünyamızda, dizeleriyl­e insanın evrensel yolculuğun­u araştıran, düşünceyle şiir sanatının incelikler­ini buluşturan bir şair olarak öne çıktı. Son otuz yılda onun şiir alanının sınırların­ı genişletti­ği yolda yeni ürünlerini okuduk. Bu yıl yayımlanan Kuş Uçar Kanat Ağlar, ozanın şiirinde düzyazıyla şiirin buluştuğu yeni bir aşama olarak görülerek ödüle değer bulunmuştu­r.” Sevgili Şükrü Erbaş’ı bu köşeden de tebrik ediyorum…

Avrupa İstatistik Kurumu (Eurostat) Her yıl 23 Nisan’da kutlanan Dünya Kitap Günü dolayısıyl­a ülkelerin kitapokuma­oranlarını­açıkladı. Buna göre Avrupalıla­r kitap okumaya günde 2 ila 13 dakika arasında vakit ayırıyor. 15 Avrupa ülkesi üzerinden yaptığı araştırmay­a göre 2008 ve 2015 yılları arasında ortalama kitap okuma suresi Fransa’da günde 2, İtalya’da 5, Avusturya ve Romanya’da ise 10 dakika ve üzerinde. Türkiye günde 6-7 dakikalık kitap okuma ortalaması ile Fransa ve İtalya gibi birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı.

Bu sayılık güzel haberlerim­iz bu kadar… Mayıs’ta da kitaplar eksilmesin raflarınız­dan daima kitaplı kalın…

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.