Işyerinde

Kitap - - ANASAYFA -

Son zamanlarda iş dünyasının en popüler konularından birisi hikâye / hikâye anlatıcılığı. Günümüzde sadece sayılardan ve iş sonuçlarından bahseden değil, iş sonuçlarını hikâyelerle birlikte anlatan, insanların kendi hayatlarıyla bağ kurması ve ilham alarak harekete geçmesini sağlayan liderlere ihtiyaç var. İyihikâyelerbirkavramıgörselvesomuthale getirirken aynı zamanda dikkat çekerek insanlardaduygularıcanlandırmakta.

Tarkan Karabel’e göre, “iş amaçlı hikâye anlatıcılığıyaşanmışbirtecrübeninsizidinleyenlerle paylaşılması ve bu tecrübenin bir işmesajınabağlanmasıdır.”Gelenekselhikâye anlatıcılarının iş hikâyesi anlatmaya gelince başarılı olamayacağını iddia eden yazar, iş hikâyesi anlatıcılığının alışılagelmiş hikâye anlatıcılığından dört nedenle ayrılır: İşhikâyelerininbiramacıvardır,bilgiyledesteklenir,özgündürveplan/önhazırlıkvardır.

Yazar, etkili liderlik anlayışının “komut vervekontrolet”kavramından“ilhamverve konuyu sahiplendir” kavramına döndüğünü açıklıyor. Amacınız ister şirketin yeni iş stratejisini çalışanlarla paylaşmak olsun, is- ter yeni kurum prensiplerini açıklamak, k, iş değişiklikleriveyayenibirürünüpazarasununmakolsun,istediğinizyöndedüşünmelerive rirve hareketegeçmeleriiçinçalışmaarkadaşlarınıza yaşanmış bir hikâye anlatmalısınız. Bu şekildeinsanlarınmesajıalmalarınıvekendi hayatlarıylabağkurmalarınısağlarsınız.

Benimhikâyemyokveyabenimhikâyelerimçokdailginçdeğildiyedüşünebilirsiniz. Olaylara nasıl bakacağınızı bilirseniz, hepsi de yerine göre önemli mesajları sizin için insanlara taşımaya hazır hale gelecektir. Özel ve iş hayatınızda başınızdan geçen olaylar, tanınmış karakterlerin yaşadıkları ilginç olaylar, çocukluğunuzdan yaşlılığınıza kadar her dönemde hikâyeleriniz mutlakavardır.

Karabel,birhikâyeoluşturmanınkompo- zisyonyazmayabenzediğinibelirterek“giriş, gelişme ve sonuç” bölümlerinden oluştuğunuifadeediyor.Yazaragöre,hikâyelerazami iki dakika olmalı. Hikâyelerinizi geliştirmek ve hikâye üretimini artırmak için mutlaka yazıyadökmelisiniz.Hikâyelerinizemutlaka isim vermeli ve akılda kalmalarını sağlamalısınız. Hikâyelerde isimlerini kullandığınız kişilerden izin istemeli ve hikâyeleri aldığınızkaynakadreslerinibelirtmelisiniz.

Diyelim ki, elinizde güzel bir hikâye var. Peki, onu ilham veren bir hikâyeye nasıl dönüştüreceksiniz?Yazaragöre,öncelikledoğ-

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.