Resimli kitaplar

Kitap - - ANASAYFA -

lk kitap Rüya Göremeyen Burak’ı tanıtmadan önce yayınevi Mirket’ten (https://mirketyayinlari.com) bahsetmek şart. Mirket Yayınevi, Türkiye’de sadece dil ve konuşmaya yönelik eğitim materyalleri, kitaplar, oyunlar üreten bir yayınevi. AnadoluÜniversitesiDilveKonuşmaTerapistliği Yüksek Lisans programını tamamlayarak “Uzman Dil ve Konuşma Terapisti” unvanını hak kazanan ve bu alanda 7 yıldır çalışan Mukaddes Düzyol Mirket Yayınları’nınkurucusu.Tedaviettiğiçocuklarınihtiyacını karşılayacak yeterli materyal bulamayıncakurmuşyayınevini.L,R,Yharflerinisöylemektezorlananbirçocuğunuzvarsa Mirket Yayınları’nın LRY Seslerini Söylüyorum kitabı kütüphanenizde yer almalı. Bir diğer edinilmesi gerekli kitap, R sesini çıkarmakta zorlanan çocuklar için yaratılan Rüya Göremeyen Burak. Bu kitabı üçlü bir ekip tasarlamış. Uzman dil ve konuşmaterapistiMukadderDüzyol,çocukkitapları yazarı Nur Tunay ve illüstratör Deniz Dayıoğlu. Rüya Görmeyen Burak kitabında geçen kelimelerin yüzde 85’inde R sesi geçmekte.

“Artık rüya görmek istiyorum! dedi Burak somurtup oturarak! Her gece horul horul uyuyor, ama bir türlü rüya göremiyor Burak.”diyebaşlıyoröyküveBurak’ınarkadaşlarının gördüğü rüyalara imrenmesi ile sürüyor. Sonunda rüya perisinden yardım isteyenBurak’ınhevesettiğioluyor.Derken Burakrüyalaradalıyor,hızlıbirtrenlebirormana giriyor. Ormanda bir gorille dans ediyor, goril bir fırlatıyor cumburlop nehre düşüyor. Nehirde yüzüyor, yüzüyor, derinlere gidiyor. Derinlerden bir ses “Burak rüya görüyorsun, hadi kalk! Servisi kaçırırsan, seni rüyaperisibilekurtaramayacak!” diyor.

Gördüğünüzgibi5cümlede36adetRvar. Çok önemli bir ihtiyaca hizmet eden bir kitap. Sizin çocuğunuz R’leri söylemekte zorluk çekmeyebilir, ancak dostunuzun çocuğununböylebirihtiyacıolabilir,buyayınevi aklınızdabulunsun. İkincitanıtacağımkitapŞiirselTaş’ınyazıp Gökçe Akgül’ün resimlediği, Redhouse Kidz’in yayımladığı Sol Sağ Kitabım isimli resimlikitap.

Kitap, interaktif bir bakış açısıyla hazırlanmış. İlk sayfa “Burası kitabın sol sayfası” diye başlıyor. Bir sol el resmi var. “Hey, sol sayfayasolelinikoy”diyeokuruaktifolmaya davet ediyor. Sağ sayfada yine “Hu Hu! Bu- rası da sağ sayfa. Sağ sayfaya sağ elini koy” y” yönergesi yer alıyor. Sağ el resminin altınnda ise “Eh, artık ellerini kaldır istersen, yokksa bir sonraki sayfaya nasıl geçeceksin!” yazılı. Hem neşe katıyor, hem interaktif yaklaşımı pekiştiriyor. 3. ve 4. sayfada solaklar pek çok iş yaparken sol ellerini kullanırlar ve sağlaklar pek çok iş yaparken sağ ellerini kullanırlar cümlelerine eşlik eden resimler yeralıyor.

Okurburesimlerebakarakistersağlakistersolakherkesinherişiyapabileceğinikavrıyor. Örneğin kimi gitarı sağ ile kimi sol ellle çalabilir. Ütü yapmanın, yazı yazmanın, n, tırnak kesmenin, saç taramanın sağ ya da solelleyapılmasıdoğaldır.Yinedesağınnenneresi solun neresi bilmek gerekir ki yol tarif edildiğindebulasın.Bundansonraeğlenceli alıştırmalarla sol neresi, sağ neresi interaktif denemelerle pekiştiren eylemlerle kitap sürüyor. Örneğin sol eli sağ sayfaya, sağ eli solsayfayakoymasıisteniyorokurdan.Yada soldirseğinisolsayfayakoyarkensağsayfayadasağkulağınıyaslamasıisteniyor.

Uzunsözünkısası,okurukitabıniçinekaatan, okuma serüvenini eğlenceli hale getiirirken, sağ sol kavramlarını pekiştiren bir ir kitap. Kitabın sonunda da rengarenk 3 çift ift bileklik var. SOLucan ve SakSAĞan bilekliklerini,kesipbileklerinetakabilirçocuklar. Son tanıtacağım resimli kitap Gün Bey’in Penceresi’niCanÇocukyayımlamış.Göknil Özkök yazmış ve Ceyhun Şen resimlemiş. Anlatı, penceresinden baktığında sokaktangeçenlerinyalnızcaayaklarınıgörebilen Gün Bey ile başlıyor. Gün Bey, uzun süredir evdençıkamayan,yaşamıtekerleklisandalyede sürdüren, mutsuzluktan değil ama cesaretsizlikten sokaklara çıkamayan bir karakter.O,sokağaçıkamasadapenceresiona hergünrenkrenkgezenhikâyelersunuyor.

Penceresinden görebildiği bacakların sahiplerine ait öyküler uyduruyor, kim olduklarına dair hayaller kuruyor Gün Bey. Yürümek istediğinde çocukluğunu düşünüyor, uçarcasınakoştuğuparklarıhatırlıyor.Şimdi ise tekerlekli sandalyesi ile yalnızca oda- danmutfağa,oradandayatakodasınadoğru yolalıyor.

Yaşam böyle sürerken kış gelir. Gün Bey’in penceresi pat, pat, pat üç kartopu yapışır. Gün Bey, oynayan çocukları fark eder. Ancak bir başka fark ettiği durum da vardır. Karşı kaldırımda kartopu oynayan ve gülüşen çocuklara bakan tekerlekli sandalyede oturan bir kız çocuğu. İşte bu tablo, GünBey’inkendinisorgulamasınayolaçar. “Şimdi küçük kızın durduğu yerden kendisine bakıyordu.Penceresinin ardına gizlenmişkimdenkaçıyordu?Küçükkızdabirgün pencere ardına gizlenir miydi? Şimdi dışarıdaydı ama ya sonra? Evin içinde, hayatın dışında kalmayı seçer miydi? Tıpkı kendisigibi?”

İşte Gün Bey, belki de nice hayal kırıklığı, nice dışlanma, nice yalnız bırakılma sonucu kendini kapattığı evinden, son bir hamle ilebirküçükçocukkendigibiolmasıngüdüsü ile tekrar sokağa çıkar. Sokakta kartopu oynayanlar küçük kızı oyunlarına hiç dahil etmeden oyunu bitirmişler, evlerine dönmüşlerdir. Hüzünlü bir şekilde tek başına duran kızın kucağına bir kartopu düşer. Kız şaşkınlıkla kartopuna bakıp, küçük bir kahkaha atar. Son sahnede Gün Bey ile küçük kızıyanyanatekerleklisandalyelerininyaptığı izleri geride bırakarak ilerlerken görürüz. Her bir kar tanesinin içinde küçük bir kahkaha, her kahkahanın içinde de müzik vardır.

Göknil Özkök, duyarlı bir öykü yaratmış, CeyhunŞendeyazarınöyküsünügörseldili ile zenginleştirip anlatının duygu dünyasına olumlu katkıda bulunmuş. Bir küçük çocuk yalnız kalmasın diye, kendi yaşadıklarını yaşamasın diye, kendi korkularını aşıp, dış dünyaya tekrar çıkma cesaretini gösteren Göknil Bey’in anlatısında okur, empati yolculuğuna çıkıyor. Hem yürüyemeyen iki karakterin ne hissettiğini duyumsayabiliyorhemdeengeliolanlarıkucaklamayanlar, oyunlarına dahil etmeyenler hakkında tekrar düşünebiliyor. Kim bilir belki de bilinç altına engeli olanların yaşamlarını kolaylaştırmak için kendisinin de yapabilecekleri olduğu algısı yerleşiyor. Birbirimizin ihtiyaçlarına duyarlı oldukça dünya şen bir yer olacakduygusunubaşarıylaverenbiranlatı.

Bir yazının daha sonuna geldik. Ahmet Erhan’ın Yaşama Sevinci şiirinin son dörtlüğüilebitireyim.

Bu ay size resimli üç kitap tanıtacağım. Hepsi birbirinden özel üç resimli kitap. İlki Mirket Yayınları’ndan Rüya Göremeyen Burak. İkinci tanıtacağım, Redhouse Kidz’in yayımladığı Sol Sağ Kitabım. Son tanıtacağım resimli kitap Gün Bey’in Penceresi’ni ise Can Çocuk yayımlamış.

Sevgiyle, kitapla, başkasına neşe katarak kalınMayısayında. ahru@tnn.net

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.