Vatan, millet, egemenlik

Kitap - - ANASAYFA -

Osman Ata Ataç’ın iki yeni kitabı Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları ve Efil Yayınevi kitapları arasından raflardaki yerini aldı… Bunlardan “Karmaşa ve Bir Düzen Türkiye Cumhuriyeti” Türkiye Cumhuriyeti’nin bir devletin kuruluşu için gerek olan bir vatan ve bu vatanın sahibi bir milleti tanımlayarak bunları milletin vatan üzerindeki egemenliğinin kurallarıyla kaynaştırabilen tek örnek olduğu teziyle başlıyor. Bu tez, Amerika’da büyümüş iki erkek kardeşten okullarında Türkiye Cumhuriyeti hakkında ödev hazırlanmaları istenmesi üzerine yardım istedikleri dedelerinin benzer kurtuluş savaşlarını vermiş fakat bu şartları yerine getiremediği için başarısız olmuş Büyük Kolombiya ve Çin Cumhuriyeti örneklerine bakmalarını istemesi öyküsü yardımı ile anlatılıyor. Cumhuriyetin vatan, millet ve egemenlik fikirlerinin oluşumunun anlatılmasında dedenin ailesinden kişilerin de içinde yer aldığı gerçek öyküler ve tarihi olaylarınöyküleştirilmişhallerikullanılıyor... Yazar, kitabını şöyle anlatıyor: “Türkiye Cumhuriyeti bir devletin kuruluşu için gerek olan bir vatan ve bu va- tanınsahibibirmillettanımlamışvebunları bir egemenlik kavramıyla kaynaştırabilmiş türünün tek başarılı örneğidir. Cumhuriyetin kurucuları millet, vatan ve egemenlik tanımlarını yaparken bunla- rı günün koşulları içinde yapabilecekleri i en gerçekçi tercihlerle yapmışlar dünya a üzerinde, belki de ABD hariç, hiçbir ülkenin başaramadığını başarmışlardır. Bunu unutmayalım diye yazdım. Anlatıda geçen olaylar ve tanıtılan kişiler anılarda kaldığı kadar gerçektir. Akıcılığı ve devamlılığısağlamakamacıylabazıyer,kişi, detay ve olaylar ilave edilmiş bazı tarihler değiştirilmiştir.”

Ataç’ın diğer kitabı Cesaret: “Türkler”… Osman Ata Ataç’ın anlatımı ile Cesaret, parçalanan bir imparatorluğun dört bir yanından Anadolu’ya göçen, sürgün edilen; yeni hayatlarını kurmaya çalışırken geçmişlerini de beraberinde taşıyan insanların gerçek yaşam öykülerini aktarıyor. Belleklerde ve fotoğraflarda kaldığı kadarıyla, temel olaylar ve bu olayların kahramanları gerçek. Kitabın kahramanları, çöken bir impara- torluğun altında ezilip yok olmamak için inanılmaz bir mücadele veren, yepyeni bir vatanda yeni hayatlarını kurmaya çalışırken geçmiş yaşamlarını da beraberlerinde taşıyan insanlar.

Ataç kitabını anlatırken “Kurdukları Cumhuriyetinegemenliğinitanımladıkları millete bırakan insanların torunla- rı gerçekleşen bu mucizeyi hatırlasınlar diye yazdım” diyor…

Osman A. Ataç’ın Cumhuriyet’in kuruluşunu gerçek kişilerin öykülerinden yola çıkarak anlatan iki kitabı farklı yayınevlerinden çıktı…

KARMAŞAVEBİRDÜZENTÜRKİYE CUMHURİYETİ, CESARET:“TÜRKLER”,

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.